با توجه به نکات گفته شده در ارتباط با حرکات ممنوعه توصیه های زیر ارائه می شود :

1- جالب است بدانید بسیاری از پزشکان و متخصصین ارتوپد اکثر حرکات ممنوعه برای مثال، چمباتمه زدن را محکوم نموده و معتقدند بسیار برای زانوها مخرب است، درحالی که برخی تجارب فردی ورزشکاران خلاف این نظریه را بیان می کند. می توان گفت که برخی از حرکات ممنوعه مانند پیچش بازوان وکمر یا حرکات مستقیم پاها که نیرو های طبیعی بیشتری را به کل زنجیره حرکتی وارد می آورد، برای ان دسته از ورزشکاران وگروه خاصی ازکارگران که نیازمند میزان بالایی از عملکرد هستد می تواند به طور فزاینده و پیشرفته ای شود. اگر قرار باشد حرکات ورزشی را بدون توجه به ویژگی های خاص افراد حذف نماییم صرفا تعداد محدودی از حرکات ورزشی برای اجرا باقی می ماند.

2- هرگز این ایده که افزایش خاصیت ارتجاعی ماهیچه ها موجب کاهش صدمات می گردد را نباید به طور مطلق مورد توجه و پذیرش قرارداد، چون این ایده با تحقیقات آکادمیک و تجارب حرفه ای در تناقض است. برخی به انعطاف پذپری در مفاصل خاصی از بدن خود و برخی دیگر به ارتجاع پذیری در مبادی ورودی مفاصل و برخی به آموزش های قدرتی احتیاج دارند. بنابراین، تجویز عمومی کشش در همه موارد ممنوع ا،ست.

3- جدای از تمرینات ممنوعه و نوع کیفیت آنها برای هر فرد، عوامل بسیار زیادی در مخرب بودن یک حرکت دخالت دارند، از جمله می توان به اندام نحیف، تکنیک های اشتباه (از جمله اشکال تغییر یافته در اثر خستگی زیاد)، طراحی اشتباه برنامه، عدم کفایت نرمش جهت گرم شدن، عدم آموزش کافی، عدم کفایت ارتقای فیزیکی (انتخاب نوع تمرین، میزان مقاومت، میزان آموزشی) و مطمئنا نواقص بیومکانیکی ای که فرد را مستعد آسیب می گرداند، اشاره کرد که همگی عواملی است که به صدمات بدنی منجر می گردد.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: