بالا بودن فشار خون برای مدت چند سال چنان چه موجب تنگ و سخت شدن سرخرگها شده باشد قلب قادر به پمپ کردن خون در درون این رگها نخواهد بود و در نتیجه، نارسایی احتقانی قلب روی می دهد و مایع در ریه ها جمع می شود.

تنگ شدن سرخرگهایی که به مغز خون و اکسیژن می رسانند موجب مختل شدن موقتی عملکرد قسمتی از مغز که به وسیله این سرخرگها خون رسانی می شوند خواهد شد و در نتیجه، حمله ایسکمیک موقتی (trainSilent iSChemic attack؛ TIA) روی می دهد. بسته شدن دایمی سرخرگ به وسیله یک لخته موجب از بین رفتن بخشی از مغز که به وسیله آن سرخرگ خون رسانی می شده خواهد شود و در نتیجه، سکته مغزی بروز می کند.

ممکن است پرفشاری خون موجب آسیب رگ های کوچک داخلی چشم ها شود که ممکن است تا وقتی این آسیب شدت نیافته با علایمی همراه نباشد. به ندرت در پرفشاری های شدید، خونریزی رگ ها به شبکیه چشم آسیب می رساند.

نکته: در بیماران دارای سابقه نارسایی قلب، فشار خون هدف، زیر 130/80 میلی متر جیوه است.

تست های آزمایشگاهی در پرفشاری خون

تست های آزمایشگاهی نقش تشخصی در پرفشاری خون ندارند ولی اغلب، آزمایش های عمومی به منظور کمک به ارزیابی و پایش عملکرد اعضا و آزمایش های اختصاصی برای تشخیص بیماری هایی که ممکن است موجب بروز یا تشدید پرفشاری خون شده باشند در خواست می شوند.

آزمایش های عمومی عبارتند از:

آزمایش تجزیه ادرار (کامل ادرار) برای بررسی وضعیت کلیه ها

اندازه گیری هماتوکریت (به عنوان بخشی از شمارش خون کامل) به منظور بررسی نسبت مایع به مواد جامد خون

BUN (نیتروژن اوره خون) و / یا کراتینین برای تشخیصی و پایشی اختلال عملکرد کلیه ها یا پایش اثر داروها بر آنها

اندازه گیری پتاسیم (به عنوان بخشی از آزمایشی های الکترولیت ها شامل سدیم، کلر و دی اکسیدکربن)، به منظور ارزیابی و پایشی الکترولیت های بدن

اندازه گیری قند خون ناشتا

اندازه گیری کلسیم خون، به منظور تشخیص میزان کلسیم تام یا کلسیم یونیزه موجود در گردش خونی؛ افزایش فعالیت غدد پاراتیرویید که موجب افزایش کلسیم سرم می شود همراه با پرفشاری خون وجود دارد.

اندازه گیری TSH(هورمون محرک تیرویید) و T4 (هورمون تیرویید) به منظور تشخیصی و پایشی اختلال عملکرد تیرویید

آزمایشی چربی خون، به منظور ارزیابی مقادیر کلسترول تام، کلسترول HDL کلسترول LDL و تری گلیسیرید

آزمایش های اختصاصی عبارتند از:

اندازه گیری آلدوسترون (هورمون غدد فوق کلیه که اثر اصلی آن، توازن آب و الکترولیت ها از راه افزایش باز جذب سدیم و دفع پتاسیم است) و رنین (نوعی آنزیم پروتئولیزی سنتز، ذخیره و ترشح شده به وسیله سلولی های مجاور گلومرولی کلیه ها که با کاتالیز تبدیل آنژیوتانسینوژن به آنژیوتانسین I، نقش خود را در تنظیم فشارخون اعمال می کند) به تشخیصی تولید بیش از حد آلدوسترون به وسیله غدد فوق کلیه (که ممکن است ناشی از تومور آن باشد) کمک می نماید.

اندازه گیری کورتیزولی (اصلی ترین گلوکوکورتیکویید طبیعی که به وسیله قشر غده فوق کلیه ساخته می شود و بر متابولسیم گلوکز، پروتئین و چربی ها اثر می گذارد)، به منظور تشخیصی تولید بیش از حد آن که ممکن است در اثر سندرم کوشینگ روی دهد.

اندازه گیری کاته کولامین ها و متانفرین ها، شامل اپی نفرین، نوراپی نفرین و متابولیت های آنها به منظور کمک به تشخیصی وجود فئوکروموسیتوم که می تواند موجب بروز دوره هایی از پرفشاری شدید شود.

نکته: در بیماران مبتلا اختلال کلیوی مزمن، فشارخون هدف، زیر 130/80 میلی متر جیوه است.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: