نوشیدن آب در موقع غذا خوردن و به دنبال کردن غذا با آب زیان آور ترین کارهاست، زیرا آب خود سریع الهضم است و به آسانی فرو می رود و طعام را قبل از آن که از راه طبیعی هضم شود با خود به معده می برد و در نتیجه سبب تعفن و بند آمدن ها و گاهی موجب گری می گردد. (مشروب خوردن پس از غذا بسیار زیان آور است زیرا الکل آن به سرعت هضم می شود و به سرعت جذب می گردد، بدین ترتیب جذب مقداری از غذای هضم شده را تسریع می کند و در نتیجه انسداد وگندیدگی به وجود می آید.)

شیرینی ها چون به مذاق خوش آیند هستند و طبیعت قبل از هضم آن ها را به خود می کشد، بسا که زود موجب بندآمدگی ها می شوند و بندآمدگی ها به نوبه خود سبب بسیاری از بیماری ها می گردند که یکی از آن ها بیماری استسقاء است (شیرینی ها قبل از آن که به طور کامل هضم شوند جذب می گردند و در نتیجه انسدادهایی به وجود می آورند و این انسدادها خود باعث بسیاری از بیماری ها از جمله مرض استسقاء می شوند) غلظت هوا و آب، به ویژه در فصل تابستان سبب تباهی خوراک می گردد.

زلال ترین آب برای مزاج های معتدلی آبی است که به طور طبیعی به حد اعتدال سرد باشد و یا به وسیله یخ و به طور غیرمستقیم به ویژه اگر یخ بد و ناپاکیزه باشد سرد شده باشد. حتی اکر یخ پاک و خوب باشد صلاح نیست که آن را در داخل نوشیدنی بیاندازند، زیرا آن چه بر اثر آب شدن یخ حاصل می شود برای پی ها، اندام های تنفسی و درون بدن به طور عمومی زیان بخش است و به جز اندام های بسیارخون دار «خونگرم» اندام های دیگر یخ را تحمل نمی کنند. اگر زیان آب یخ به سرعت آشکار نشود، به مرور زمان و در ایام پیری کنش زیان آور خود را نشان خواهد داد.

بدان که خوردن آب در حالات ناشتا، ورزش در موقع استحمام به ویژه اگر شکم خالی باشد، در تشنگی کاذب شب هنگام، و در هنگام پرکاری مزاج، برای هضم زیان دارد.

سیراب شدن بسیار بد است و اگر ناگزیر از نوشیدن زیاد آب باشیم. لااقل باید هوای سرد را در میان برکشید و آب را مدتی در دهان گرداند، اگر اشتیاق به آب با این عمل نیز کم نشد، لااقل باید آن را از سبوی گردن باریک و تنگ گلو، باریک سر کشید.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: