غذا خوردن را فراموش نکنید

وقتی ساعت غذا خوردنتان فرا می رسد حتماً غذا بخورید، نگویید فعلاً میل ندارم و بعداً غذا می خورم . تنظیم ساعات غذا خوردن و حفظ آن به ایجاد گرسنگی و میل به غذا کمک می کند. اگر هر روز شما در ساعات مختلف غذا بخورید هیچ وقت گرسنگی به طور خودکار و اتوماتیک در شما ظاهر نمی شود ولی اگر هر روز سه وعده غذا بخورید رسیدن ساعت غذا خوردن حتی نگاه کردن به ساعات می تواند براساس رفلکس شرطی pavloff دانشمند روسی در شما اشتها ایجاد کند. حالا اگر این اشتهای شما زیاد نیست کم غذا بخورید ولی سعی کنید در آن ساعت ثابت و معین چیزی بخورید. البته اگر شما از یک وعده غذا خوردن صرفنظر کنید مجبورید در وعده غذای بعد تا اندازه ای آنچه را که دفعه پیش نخورده اید جبران کنید. یعنی معده شما باید بیش از حد معمول حجم و وزن غذا را تحمل کند که این باعث پیدایش علائم سوء هاضمه در شما می شود و در ضمن پس از خوردن چنین غذایی شما در خود احساس سنگینی ، باد کردن شکم ، خستگی و شلی می کنید.

یادتان باشد که چربی را کاملاً از غذای خود حذف نکنیدف این روزها موج بسیار عظیمی علیه خوردن چربی ها در دنیا به راه افتاده و در بسیاری از کشورهای متمدن با استفاده از یک صفحه چدن چهار گوش و چرب کردن آن با یک قاشق مربا خوری و روغن غذای خود را روی آن سرخ می کنند و این حالت روز بروز دارد شایع تر می شود. در حالی که به تازگی بعضی بعضی از دانشمندان اصلاً چربی را برای بدن لازم می دانند و حق هم به جانب آنها است. چون چربی در بدن نقش های بسیار مهمی بازی می کند، که ضمن ایجاد انرژی برای کار و فعالیت، مغز نیز برای انجام وظایف خود به چربی احتیاج دارد. مغز با استفاده از چربی به سلولهای خود قدرت، انرژی، نیرو و توان می دهد و با استفاده از همین چربی است که سلولهای مغز می توانند کارهای مختلف خود را انجام دهند.

انسانی که غذایش کاملاً بدون چربی است و مدتها این وضع را ادامه داده است نمی تواند خوب فکر کند، قادر نیست تصمیم درست بگیرد، آدم مصمم و قاطعی نیست و به راحتی برای انجام هرکاری دچار تردید و دودلی می شود. بنابراین چربی برای بدن، نهایت ضرورت را دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: