مواد مغذی اصلی موجود در سویا

مواد مغذی موجود در 100 گرم سویا

کالری                                370

پروتئین (گرم)                      36

چربی (گرم)                         19

فیبر(گرم)                           16

کلسیم (میلی گرم)                 240

آهن (میلی گرم)                    10

فولات (میکروگرم)                  370

کربوهیدرات (گرم)                  16

فیبر محلول (گرم)                  7

پتاسیم (میلی گرم)                 1730

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: