مانند همه سونوگرافیهای دیگر عمل می کند. در این مورد امواج ماورای صوتی به وسیله سوندی که در داخل راست روده جای می گیرد. به سمت پروستات فرستاده می شود. امواج از پروستات منعکس می شوند و یک کامپیوتر با استفاده از این امواج انعکاس یافته، تصویری ایجاد می کند که سونوگرام نامیده می شود. بیشتر سرطانهای پروستات در عکس انبوهی کمتری از بافت اطراف دارند.

آیا این آزمایش قابل اعتماد است ؟

سابقه زیادی از نقش سونوگرافی به تنهایی در تشخیص سرطان پروستات در دست نیست و سوابقی که موجودند چندان دلگرم کننده نیستند. نتایج مقدماتی طرح ملی سرطان پروستات انجمن سرطان آمریکا، که پژوهشی چند جانبه برای ارزیابی فایده سه روش غربالگری در سه هزار مرد می باشد، بیانگر آن است که سونوگرافی در تشخیص سرطان بیش از حد لازم حساس است. با وجودی که نسبت به معاینه راست روده توده های سرطانی بیشتری را تشخیص می دهد، مثبت کاذب آن بسیار زیاد است (اغلب در موارد بزرگی خوش خیم پروستات) و 1/4 سرطانها را تشخیص نمی دهد. این آزمایش همچنین تعدادی زیادی از پیش بدخیمی ها را که می توانند احتمالاً بدون ایجاد خطری سالها یا شاید برای همیشه نادیده گرفته شوند آشکار می کند.

چرا سونوگرافی کارکرد بهتری در تشخیص توده های سرطانی ندارد ؟

دلایل زیادی وجود دارد. بعضی توده های سرطانی در سونوگرافی خوب مشخص نمی شوند و برعکس بسیاری از نواحی که در سونوگرافی شبیه توده های سرطانی هستند تنها بافتهایی هستند که ملتهب شده اند.

برخلاف سطح آنتی ژن اختصاصی پروستات درک سونوگرام بستگی به دید بیننده دارد. هنگامی که شخصی مانند فرد لی، یک رادیولوژیست کارآزموده، بررسیهای خود را روی سونوگرافیها، به منظور تشخیص سرطان پروستات انجام می دهد، نتایج به میزان قابل توجهی موثرندلی، شکوه دارد که تعداد بسیاری از اورولویستها تجهیزات سونوگرافی را تهیه کرده اند و از آن به عنوان یک ابزار تشخیصی استفاده می کنند اما مهارت استفاده از تصویرهای سونوگرافی راندارند.

تأثیر ترکیب هر سه این آزمایشها باهم بیش از تأثیر هر یک از انها به تنهایی است. یعنی هر آزمایش می تواند توده های سرطانی ای را که دو آزمایش دیگر تشخیص نداده اند، آشکار کند، تعدادی از نتایج مثبت کاذب را حذف کرده و یا لااقل اطلاعات بیشتری به تشخیص داده شده بیفزاید. در یک گزارش مقدماتی، محققین طرح ملی تشخیص سرطان پروستات ACS نتیجه گیری کرده اند که ممکن است بتوان با ترکیب معاینه راست روده، سونوگرافی و آزمایش آنتی ژن اختصاصی پروستات عملاً تشخیص زود هنگام سرطان پروستات را افزایش داد. گرچه هنوز هیچ دلیل قاطعی وجود ندارد که اگر شما هر سه این آزمایشها را هر ساله انجام دهید. در رهایی از سرطان پروستات موفق تر باشید.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: