سوالی که جامعه پزشکی به دنبال پاسخ آن است.تاکنون کسی جوابی به این سوال نداده است. در یک بررسی که حدود 1700 مرد مورد آزمایش قرار گرفتند، پیشنهاد شده است که ابتدا ترکیب آنتی ژن اختصاصی پروستات و معاینه راست روده انجام شود و در بیمارانی که یافته های غیر طبیعی در این دو ازمایش داشتند سونوگرافی انجام شود. اما حتی دست اندرکاران این تحقیق با احتیاط اظهار داشتند که نتایج آنها محرز نمی کند که این آزمایش میزان ادامه حیات فرد را افزایش دهند.

در سال 1993، موسسه ملی سرطان آزمایشات بالینی 16 ساله ای را راه انداخته که 37 هزار مرد بین سنین 60 تا 74 ساله را در برگرفته است. قرار است این مردان با آزمایش آنتی ژن اختصثاصی پروستات و معاینات راست روده غربالگری شوندو نتیجه مثبت هریک از آزمایشهای غربالگری آزمایشهای تشخیصی بیشتری همانند سونوگرافی از طریق راست روده را در پی خواهد داشت. اما سالهاست که سعی در یافتن پاسخهای قطعی برای سوالاتی در مورد غربالگری از جمله سن انجام غربالگری و تناوب زمانی انجام آن، کنار گذاشته شده است.

بافت برداری و سایر آزمایشهای مرحله بندی

اگر یک یا تعدادی از این آزمایشها مثبت باشند، قدم بعدی چیست ؟

اغلب پزشک یک بیوپسی انجام می دهد. یعنی با فروکردن سوزنی از طریق راست روده یا گاهی پرینئوم به داخل پروستات قسمتی از بخش مرکزی بافت را برمی دارد. این بافت در زیر میکروسکوپ از نظر وجود سلولهای سرطانی مورد بررسی قرار می گیرد. آزمایش میکروسکوپی تنها راه تشخیص قطعی است. برای تعیین میزان گسترش سرطان، پزشک ممکن است برای نمونه برداری از ناحیه وسیعی از بافت پروستات بافت برداریهای متعددی انجام دهد.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: