این روش شامل بستن لوله ها در نزد زنان و مردان است. درصد اطمینان این روش خیلی بالاست. در ضمن یک بار برای همیشه، موضوع بارداری ناخواسته را خاتمه می دهد و نیاز به پیگیری مداوم ندارد. همچنین فاقد اثرات سوء در سیستم بدن است و از نظر اقتصادی ارزانترین روشهاست. با پیشرفت تکنیک جراحی برگشت پذیری بستن لوله ها و باز شدن مجرا در زن و مرد تا 80 درصد موارد موفقیت آمیز گزارش شده است.

در حال حاضر بیش از 130 میلیون زن و 50 میلیون مرد در دنیا از روش بستن لوله ها استفاده کرده اند. در کشور ما نیز این برنامه از سال 1369 آغاز شده و مورد استقبال فراوانی قرار گرفته است. این عمل در کشور با رضایت زوجین انجام می پذیرد.

تکنیکهای بستن لوله در زن متنوع است و برحسب امکانات می توان آنها را به کار برد. در روش انجام عمل، بیهوشی عمومی یا بیحسی موضعی انجام می گیرد، ولی انجام عمل در مرد معمولاً نیاز به بیهوشی عمومی ندارد. همچنین احتیاج به بستری کردن فرد نیست و پس از 10 تا 15 دقیقه پس از عمل، شخص می تواند مرخص گردد

کاندوم

یک وسیله پیشگیری از حاملگی مؤثر، قابل برگشت، سالم و بدون عوارض است و بدون مشاوره پزشکی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. این وسیله کم خرج است و در بیشتر شهرها و بخشها بسهولت در دسترس می باشد.

میزان حاملگی برای هر 100 عدد مصرغ سالیانه در حدود 8/0 تا 8/6 گزارش شده است. در حال حاضر در سراسر دنیا متجاوز از 6 میلیارد عدد کاندوم استفاده می شود. در کشور ما نیز این وسیله طرفداران زیادی دارد و 23 درصد از استفاده کنندگان روشهای پیشگیری در بخش دولتی، از این وسیله استفاده می کنند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: