سرد تنی یا بی میلی جنسی در زنان

برخی از زنان نسبت به رفتار جنسی شوهرشان از خود بی میلی نشان می دهند. علت این امر ممکن است یکی از موارد زیر باشد :

  1. احساس شرمساری شدید و احساس گناه که از تصورات و تلقینات زمان کودکی باقی مانده است. ممکن است با افکار خرافی که زن در ذهن خود آنها را با خدا و مذهب پیوند داده است گره خورده و زن احساس کند که با هر بار تماس از خدا دور شده است.
  2. عدم علاقه به شوهر، این عدم علاقه ممکن است از ازدواج اجباری ناشی شده باشد و شاید بعد از ازدواج در اثر دیدن رفتاری از شوهر که برای زن قابل هضم نمی باشد ایجاد شده باشد. شاید عدم رعایت بهداشت ظاهری باعث سرد تنی زن گردیده است .
  3. اگر هیچ یک از موارد فوق مصداق واقعی نداشته باشد باید علت آن را در جسم زن جستجو کرد. سوءمزاج سوداوی می تواند باعث سردتنی جنسی شود غلبه سودا می تواند باعث ایجاد تنفر و یا عشق بیش از حد گردد. یک حالت عدم تعادل همواره این گونه زنان را تهدید میکند .
  4. درد هنگام مقاربت و احساس سوزش ممکن است تا مدتی زن را از جماع بیزار کند .
  5. بارداری، هنگام بارداری اگثر زنان نسبت به رفتار جنسی بی علاقه می شوند در دوران شیر دهی نیز تمایلات جنسی آنها تحت الشعاع مهر مادری قرار گرفته و کاهش می یابد .
ممکن است فکر دیگری نظر او را به خود مشغول می دارد و در عالم رویا به آن می پردازد. بعضی از افراد به روش های خاصی از ارضاء تمایلات جنسی دست یافته اند که اینک نمی توانند با وضعیت جدید خود را تطبیق بدهند در این گونه موارد رجوع به یک مشاور مطمئن لازم است تا علت اصلی را بیابد .

اگر سرد تنی جنسی ناشی از سوءمزاج است باید دید سوءمزاج رحم است یا سوءمزاج معده یا جای دیگر. اگر سوءمزاج سرد بر معده غالب شده است با ایارج فیقرا یا مسهل اخلاط بلغم آن را دفع کنید. سوء مزاج های دیگر را نیز با مسهلات مربوطه درمان گنید که توصیف انها قبلاً گذشت .

داروی 21 قسمتی را که قبلاً ذکر کردیم مصرف کنید تا از زهدان و خلط ها و گرفتگی ها خلاص شود وکار خود را به خوبی انجام دهد .

گویند بوییدن و خوردن شکوفه سنجد در افزایش اشتهای جماع در زنان بسیار موثر است طلع یا شکوفه خرما نیز همان خاصیت را دارد منتهی هم برای مرد موثر است وهم برای زن.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
: امتیاز : 1 تعداد رای : 0
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: