داروی دیگری نیز هست که ادعا می شود در ایجاد اشتهای جماع زنان بسیار مفید است باعث خارش و تحریک و بیقراری می گردد و باید تا یک هفته استعمال نمایند و در ایام استعمال هیچ گونه آثاری از این فرزجه یا شیاف ظاهر نخواهد شد، روزی که مصرف دارو پایان یابد اثر آن ظاهر شود و تا 6 ماه باقی می ماند .

اقحولن ، ابهل ، اشنه ، انجدلن ، بیخ درخت فندق ، اشنان سبز ، مرزنجوش ، مر ، حور محروث

اجزا را مساوی بگیرید و بکوبید و از حریر بگذرانید و هر بار یک مثقال آن را شیر ممزوج کرده و با پارچه تمیز بخود بردارید. اگریکی دوتا از دارو ها دردسترس نبود بقیه دارو ها کافی می باشند.

عنبر اشهب و به طور کلی عنبر محرک شهوت جنسی است و برای زنان بسیار مفید است عنبر حرارت غریزی را بر می انگیزد و تمام قوای بدن را تقویت می کند. مداومت در آشامیدن آن با آب و عسل باعث اعاده قوت جنسی در بیمارانی که از درمان ناامید شده اند می گردد مالیدن آن با غالیه و یا روغن های گرم مزاج جهت تقویت اعضای تناسل و تحریک شهوت زنان و مردان بغایت موثر است چکاندن روغن آن در فرج و یا در سوراخ ذکر باعث تحریک شدید طرفین می شود. حتی بوییدن و گذاشتن زیر دامن و مماس با فرج موجب ازدیاد تمایل جنسی در زن می شود. مقدار مصرف خوراکی آن در روز تا یک گرم است. مصرف زیاد آن باعث ضعف معده و گاهی کبد می شود و مصلح آن صمغ عربی و ادویه سرد مزاج مانند گشنیز و طباشیر و بوییدن کافور است.

مالیدن روغن دارچین در مجرای رحم از سحر تا آخر شب باعث لذت شدید وی از جماع می شود و برای مبتلایان به سرد تنی مفید است به دارو هایی با این خاصیت ملذذ می گویند .

ملذذ (لذت آور )

کبابه ، زنجفیل ،عاقر قرحا ، سعد از هر یک یک مثفال ، حسن لبه ، کتیرا ، از هر کدام نیم مثقال

دارو ها را بکوبید و نرم کنید و یکی دو ساعت قبل از نزدیکی با زهره مرغ ممزوج و درفرج بمالید

چگونه بی میلی جنسی را درمان کنیم؟

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: