ترک های شکم در حاملگی

در اثر انبساط پوست شکم ترک های متعدد ایجاد می شود عمدتاً باید از زمان شروع بارداری به درمان پیشگیرانه پرداخت .

پماد گل ارمنی

گل ارمنی را پس از شستن و پاک کردن از شن و ماسه با روغن کنجد و موم عسل روی شعله ملایم می جوشانند و اندکی بعد می گذارند منعقد شود و به صورت پماد درآید.

اگر قدری مردار سنگ پودر شده به آن اضافه شود بهتر است. از ابتدای حاملگی هر روز و هر شب با این پماد پوست شکم را چرب کنید.

لکه بینی و خونریزی در بارداری

باید بیمار استراحت کامل بپردازد و از هر نوع کار سنگین خودداری نماید. چنانچه نیاز به مصرف دارو باشد هر روز بارهنگ وانجبار به صورت جوشانده میل کند و با عدس و گلنار و مازو و اقاقیا پس از کوبیده و نرم کردن با سرکه ضماد درست کرده و روی زهار ضماد کند. داروی فلونیای ایرانی در درمان عادت ماهانه موقع حاملگی و کسانی که قادر به نگه داشتن بچه در شکم خود نیستند مفید و باعث می شود زهدان محکم شده و بچه را نگه دارد .

فلونیای ایرانی

فلفل سفید ، بذر البنج، هر کدام 60 گرم، افیون و گل مهر زده هر یک 30 گرم ، زعفران 15 گرم ، شیره شیر سگ ، سنبل ، عاقرقرحا هریک 6 گرم ، جند بیدستر 3 گرم ، زنجبیل بیابانی ، درونه ، مروارید ناسفته ، مشک از هریک 5/1 گرم، کافور یک گرم ، عسل تصفیه شده به اندازه کافی.

دارو ها را همگی کوبیده و در عسل بسر شید و هر بار به وزن 3 گرم با آب یا هر نوع شربت میل کنید .

عادت ماهانه در دوران بارداری

در بعضی موارد بدون اشکال بوده و آسیبی هم برای جنین نداشته است. برای درمان آن از همان روش درمان لکه بینی استفاده کنید .

ترک های شکم، لکه بینی و خونریزی در حاملگی

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: