علائم قطعی حاملگی

یعنی علائمی که با مشاهده آنها تشخیص حاملگی قطعی خواهد شد. این علائم عبارتند از :

  • شناسایی ضربان مشخص قلب جنین که توسط گوشی مامائی یا توسط وسایل خاصی قادر به انجام آن هستیم
  • تشخیص حرکات فعال جنینی توسط شخص معاینه کننده
  • شناسائی جنین در هریک از مراحل بارداری توسط سونوگرافی یا رادیوگرافی
حاملگی یکی از اتفاقات مهم و قابل توجه در خانواده است و نباید بدون برنامه ریزی و تصادفی باشد بلکه زوجین باید خود را برای حاملگی و صاحب فرزند شدن آماده کنند. یکی از اقداماتی که همه خانواده ها بخصوص خانمها باید در نظر داشته باشند انجام واکسیناسیون برای پیشگیری از برخی بیماریها قبل از وقوع حاملگی است. یکی از این بیماریها کزاز می باشد که واکسیناسیون آن بصورت اجباری برای تمامی خانمهائی که در آستانه ازدواج قرار دارند انجام می گیرد و همچنین واکسیناسیون برای خانمهای باردار در صورت کامل نبودن برنامه واکسیناسیون قبلی انجام می گیرد.

کزاز یک بیماری عفونی است و عامل بیماریزای آن در خاک و وسایل آلوده وجود دارد و در صورت تماس زخمها یا بریدگیها و یا خراشهای بدن با این میکروب بیماری در فرد بوجود می آید از آنجائیکه در هنگام زایمان نیز، زخم و خراشیدگیهای نسبتاً زیادی ایجاد می شود و خون بدن مادر و نوزاد با محیط خارج و وسایل زیادی در تماس قرار می گیرد، چنانچه میکرب بیماریزا در محل زایمان و یا وسایل مورد استفاده وجود داشته باشد ممکن است مادر و نوزاد او به بیماری گزاز مبتلا شوند. این بیماری بسیار خطرناک بوده و باعث انقباضات بسیار شدید عضلانی در بیمار می گردد که نهایتاً منجر به مرگ او خواهد شد. اما همین بیماری بسیار خطرناک و کشنده با انجام واکسیناسیون بموقع کاملاً قابل پیشگیری است. لذا در مورد برنامه واکسینان کزاز در خانمها توضیح خواهیم داد.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: