تنظیم خانواده و کنترل رشد جمعیت

تنظیم خانواده

رشد شتابان جمعیت جهان و در کنار آن رشد سریع جمعیت ایران، محدود بودن امکانات و منابع طبیعی و مالی و مشکلاتی که معتاقب آن پیش خواهد آمد مشکلی است که هر روز بیشتر از روزهای گذشته با آن دست به گریبان می شویم و مشکلات ناشی از آن را بیشتر و بهتر لمس می کنیم. کمبود فضاهای آموزشی و شلوغی کلاسهای درس، چند نوبتی شدن مدارس، افزایش تعداد داوطلبین ورود به دانشگاه، شلوغی خیابانها، طویل تر شدن صفهای نانوائی و اتوبوسهای شرکت واحد، افزایش تعداد مسافران منتظر تاکسی، کوچک شدن خانه ها و چند طبقه شدن ساختمانها، افزایش متقاضیان کار، پر شدن تختهای بیمارستانی، افزایش مصرف آب و برق نسبت به سالهای گذشته، گسترش حاشیه نشینی در اطراف شهرهای بزرگ و صدها و صدها مثال روشن و واضح دیگر همگی حاکی از پیشی گرفتن رشد جمعیت نسبت به رشد اقتصادی و توسعه می باشد و چنانچه این رشد با همین منوال به پیش رود دیری نخواهد پائید که مشکلات بسیاری از آنچه امروز با آن دست به گریبان هستیم به سراغمان خواهند آمد.

یکی از ساده ترین و منطقی ترین راههای مبارزه با این وضعیت محدود کردن تعداد موالید و کنترل تعداد فرزندان می باشد که با رعایت تنظیم خانواده به این مهم دست خواهیم یافت. اما آیا واقعاً تنظیم خانواده فقط برای محدود کردن تعداد فرزندان و آن هم بخاطر رشد بی رویه جمعیت است؟ آیا واقعاً تنظیم خانواده هیچ هدف دیگری را جز کنترل رشد جمعیت در برندارد ؟ به عبارت دیگر اگر زوجی از نظر مالی و امکانات رفاهی هیچ مشکلی نداشته باشند و برای تأمین آینده فرزندان خود نگرانی به دل راه ندهند نیازی به کنترل تعداد فرزندان خود و نیازی به تنظیم خانواده نخواهند داشت؟ و یا اگر کشوری با مشکلات اقتصادی روبرو نباشد مردم آن کشور نیازی به کنترل موالید و رعایت تنظیم خانواده ندارند؟ یقیناً و به هیچ وجه این چنین نیست. با رعایت تنظیم خانواده، سلامت خانواده، سلامت زنان و سلامت کودکان تأمین خواهد شد. با رعایت تنظیم خانواده، فاصله گذاری مناسب بین حاملگیها حفظ می شود. با رعایت تنظیم خانواده از حاملگیهای پرخطر جلوگیری می شود و با رعایت تنظیم خانواده سلامتی و نشاط برای خانواده به ارمغان خواهد آمد.

همانگونه که گفته شد یکی از فواید بسیار بزرگ رعایت تنظیم خانواده جلوگیری از بروز حاملگیهای پرخطر می باشد. در این نوع حاملگی ها خطر مرگ و میر مادر و کودک بالاتر از حاملگیهای دیگر می باشد. چهار گروه حاملگیهای پرخطر عبارتند از :

  • حاملگی در سنین خیلی پائین ، قبل از 18 سالگی
  • حاملگی در سنین خیلی بالا، بعد از 35 سالگی
  • حاملگی های با فاصله کم، فاصله دو حاملگی کمتر از 3 سال باشد
  • حاملگی های با تعداد زیاد، بیش از 4 زایمان
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: