ترس ها

شما ممکن است درباره نحوه زایمان خود نگران شوید، آیا توانایی سازش و تحمل دردهای زایمان را دارید؟ آیا جیغ می زنید یا تحمل می کنید ؟ آیا کنترل خود را از دست می دهید ؟

آیا نیاز به انجام اپی زیرتومی (پارگی اختیاری میان دو راه مهبل) دارید و یا زایمان با یک سزارین اورژانس ختم می شود ؟

اغلب زنان در ارتباط با این موارد دچار نگرانی هستند، اما واقعاً نیازی به نگرانی ندارند. زایمان معمولاً همراه با درد است و نحوه رفتار شما یا آن که آیا قادر به تحمل هستید یا نه خیلی مهم نیست. زیرا حتی اگر درد باشد، بالاخره زایمان انجام و ختم می شود.

شما ممکن است متعجب شوید که چگونه می توانید خونسرد بمانید و یا ممکن است خونسرد نباشید؛ هر دوی این احساسات قابل قبول است.

فقط به خاطر داشته باشید افرادی که دخیل در انجام زایمانتان هستند، حواسشان به همه چیز جمع است؛ حتی قبل از شما بنابراین هیچ نیازی به اضطراب و هیجان وجود ندارد. ممکن است نگرانی شما در این که چطور مادر خوبی خواهید بود، باشد. و یا این که آیا ممکن است به کودک صدمه یا ضرر بزنید و یا این که نظری درباره آینده او ندارید ؟

کلیه این احساسات کاملاً طبیعی است و در اصل نشان دهنده ترس می باشد. همانند سایر زنان امروزی، شما ممکن است آشنایی زیادی درباره نحوه مراقبت از کودک نداشته باشید و درباره نحوه ارائه صحیح خدمات به کودک دچار ترس و اضطراب شوید.

جواب این است که اگر می توانید از حالا کمی در کسب تجربه درباره مراقبت از کودک سعی کنید. به عنوان مثال، مراقبت از یک کودک نوزاد در خانواده و یا دوستان خود را بر عهده بگیرید. به هر مقدار که کهنه را تعویض و یا او را تغذیه می کنید، به همان مقدار نیز حس اعتماد به نفس در شما قویتر و قویتر می شود. سعی کنید این نوع ترس ها را از خود دور کنید؛ زیرا همیشه نگرانی های مشابهی نیز در شروع هرکار جدیدی وجود دارد.

 

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: