انواع آقطی : آقطی کبیر (درختچه بزرگتر)- آقطی صغیر (درختچه کوچکتر)- .آقطی سرخ

صور دارویی : قرص فیتوکلد (آقطی- ختمی- اکیناسه)

مکانیسم اثر آقطی :

مسهل- معوق- مدر- ملین- تب بر- مسکن.

طبع : سرد و خشک و ضد بلغم و صفرا

مصلح : عسل

ماده موثره : در آقطی کبیر سامبونیگرین و در آقطی صغیر اسانس یبل

قسمتهای مورد استفاده : ریشه- پوست ریشه- پوست دوم ریشه- ساقه- برگ – گل- میوه.

مقدار مصرف : 10 تا 30 گرم، که بایستی از مقدار کم شروع کرد.

مضرات آقطی :

قی و اسهال- تعریق ورم روده.

خلاصه مکانیسم اثر آقطی ها :

مسهل- معوق- مدر و تب بر می باشد که از میان همه اینها خاصیت مسهلی کاربرد بیشتری دارد.

خلاصه کاربرد طبی و سنتی آقطی ها :

مهمترین کاربرد طبی آنها خاصیت مسهلی آن می باشد و بعد از آن خواص پوستی بیشتر مطرح است.

کاربردهای درمانی ویژه با آقطی :

درمان استسقاء (لحمی وزقی)- ترمیم شکستگی استخوان- رماتیسم حاد مضلی- نقرس حاد- مسهل خوب (برای سالخوردگان)

 

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: