کاشت موی تاج سر یک مهارت علمی و هنریست. توانایی کاشت در این منطقه احتیاج به تجربه و مهارت استثنایی دارد. دشواریهای هنری و زیبا شناسی کاشت مو هنگام کاشت منطقه ای مثل تاج سر تظاهر پیدا می کند. از آنجاییکه مشخصه موی تاج سرطرح پیچشی آن است، قرار دادن صحیح فولیکولها و جهت دادن مناسب آنها در این منطقه با دشواریهایی همراه است. جراحان مجریی که قریحه هنری دارند بهتر می توانید این طرح پیچشی طبیعی تاج سر را ایجاد نمایند.

مشکل عمده دیگر در رابطه با پیوند تاج سر به عرضه و نیاز فولیکولهای مو رابطه پیدا می کند. با توجه به وسعت زیاد تاج سر، تعداد زیادی فولیکول مو مورد نیاز بوده که این تعداد حتی در بهترین کاندیداهای پیوند مو محدود می باشد. دو راه حل برای این مشکل وجود دارد . اولین راه حل، پیوند مو با هدف دستیابی به تراکم کمتر می باشد. عموماً تاج سر کمتر از دیگر مناطق سر در معرض دید می باشد. به تراکم خط رویش مو که بیشتر در معرض دید می باشد اهمیت بیشتری داده می شود تا تاج سر. با کاشت گروه های طبیعی 2 یا 3 تایی از واحدهای فولیکولی، به منطقه تاج سر پوشش مناسبی داده خواهد شد، بدون اینکه نیاز به تعداد زیادی فولیکول مو از منطقه ی دهنده باشد.

پیوند مو به روش FUSS

در این روش 30 درصد بیش از دیگر روشها مو رشد می کند. پیوند مو به روش خارج نمودن نواری از پوست سر از طریق جراحی و تهیه واحدهای فولیکولی یک کار استاندارد در این زمینه محسوب می شود. موهای انسان در دستجات باریکی بنام "واحدهای فولیکولی" رشد می کنند. هر واحد فولیکولی سالم پوست سر دارای 1 تا 3 تار مو می باشد.

در این شیوه نوار باریکی از پوست پشت و پهلوهای سر بیرون آورد ه می شوند چرا که این دو قسمت از پوست سر شما مستعد ریزش مو نمی باشد. سپس واحدهای فولیکولی فوق جدا و جمع آوری می شوند. نوار باریک پوست توسط تیم جراحی بیرون آورده شده و بوسیله میکروسکوپهای پر قدرت مشاهده و هر واحد فولیکولی جدا و جمع آوری می شود. بزرگترین مزیت استفاده از میکروسکوپها برای جدا نمودن واحدهای فولیکولی امکان حفظ آنها بصورت سالم و کامل است. سوراخهای به قطر یک سوزن نازک در مناطق طاس سر ایجاد می گردد، و بعد فولیکولهای جمع آوری شده کاشته می شوند این سوراخها بدون بجا گذاشتن اثری در عرض چند روز بهبود می یابند. موهای تازه کاشته شده در تمام طول عمر فرد زنده بوده و رشد خواهند کرد.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: