تکنیک کشیدن پوست یکی از تکنیکهای است که در اختیار جراحان پوست و مو است. گاهی اگر شخص در پشت سرخود تعداد کافی پیازه مو برای کاشتن در قسمت طاس نداشته باشد (donor)، متخصصان از هر دو تکنیک استفاده می کنند، یعنی هم کشیدن پوست سر و هم کاشت پیازه های مو به عبارت دیگر هم پوست را می کشند و هم پیوند می زنند، یعنی از موی پشت سر به قسمت جلو می زنند.

معمولاً از تکنیکهای کشیدن پوست سر (Reduction) زمانی استفاده می شود که شخص برای پیوند به اندازه کافی مو نداشته باشد. برای آنکه پوست سر پر مو به نظر آید، نیاز به پرپشت بودن مو نیست، بلکه 30 تا 40 پیازه مو در هر سانتیمتر از پوست کافیست که منطقه پر مو به نظر برسد. به عبارت دیگر 30 تا 40 پیازه مو کافی است تا پوسته سر دیده نشود، و شخص طاس به نظر نیاید. به طور کلی هرچه قسمت طاس شده وسیع تر باشد شخص قسمت کمتری برای دادن مو (donor) دارد. پس گاهی می توان از یک طرف بالای پیشانی را پیوند مو زد و از طرف دیگر قسمت طاس شده بالای سر را برداشت و پوست دو طرف را کشید، یعنی از هر دو تکنیک استفاده کرد.

چندین گروه تحقیقاتی در زمینه یکشت دادن پیاز مو تحقیق می کنند. براساس این تحقیقات، در تئوری می توان پیازه مو را در آزمایشگاه کشت داد و پیازه های جدید را در قسمت طاس شده کاشت. هدف این تکنیکها در حقیقت بر این اساس است که بتواند تعیین کنند که چه سلولی را باید کشت دهند تا بتواند به یک پیازه موی کامل تبدیل شود. از نظر تئوری این تکنیک بسیار جالب است اما از نظر علمی موانعی بر سر راه آن وجود دارد. بنابراین در حال حاضر آن را می توان بیشتر به علوم تخیلی (science fiction) تشبیه کرد، یعنی هنوز نمیدانند چه سلولی از پیازه مو را باید کشت داد تا تبدیل به پیازه جدید شود.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: