تاثیر گذاری زمان شستشو در سلامت مو

در صورتیکه پوست و موهای سر، در مواقع و وضعیتهای مختلف، مثلاً به هنگام تعلل و تأخیر در شستشوی سر و انجام عمل شستن سر پس از عقب انداختن آن و.... واکنشهای لازم را با شدت نرمال نشان ندهند، در واقع تا اندازه ای سلامت و طبیعت خود را از دست داده اند. ولی خوشبختانه این نوع پوست و موها قابل ارتجاع و بازگشت به حالت نرمال قبلی خویش می باشند. طریقه عمل در این مورد، بدینصورت است، که برای مدتی (این مدت بستگی به شت غیرطبیعی و ناسالم بودن پوست و موهای سر داشته و قابل تغییر است، سر را بطوریکه روز در میان، با صابون گیاهی مخصوص سر، طبق روشن بیان شده در این کتاب شسته، در این مدت سعی شود، که این عمل را بطور مرتب و منظم انجام دهیم تا رفته رفته، بی نظمیهای غیرطبیعی و ناسالم، جای خود را به نظام طبیعی و سالم بسپارند.

پس از گذشت مدت تخمینی مذکور، برای آزمایش و نتیجه عمل، آگاهی از مقدار ارتجاع حالت طبیعی و نرمال پوست و موها و وقوف بر کافی بودن یا عدم کفایت مدت یاد شده برای دستیابی به مقصود، تغییری ناگهانی در ماده شوینده مورد استفاده برای شستشو در مدت درمان، یا در زمان شستشو (انجام نامنظم شستشو)، می دهیم، چنانچه پوست و موهای سر، فوراً در مقابل این عمل، عکس العملی با شدت طبیعی بروز دادند، نظیر آنچه که در سطور پیشین ذکر شد) سلامت و طبیعت پوست و موهای سر، بطور کامل بازگشته است، و گرنه باید مضافاً، مدت زمانی دیگر نیز، در جهت هماهنگ ساختن طبیعت موها با روش طبیعی نگهداری مو ها به این درمان طبیعی ادامه داد.

مقایسه مقدار ریزش مو : یکی دیگر از دلایل تجویز شستشوی یک روز در میان سر، بررسی مقدار ریزش مو استوار است، به این صورت که، ما با آزمایشات و مشاهدات مکرر در امور ریزش موی افراد مختلف به این نتیجه تجربی دست یافته ایم، که اشخاصی که در شستشوی سر خود از روش یک روز در میان، دو مرتبه شستشوی پوست و موهای سر پیروی نموده، از مواد شوینده گیاهی مناسبی برای این امر سود می جویند، نسبت به کسانیکه از این رویه متابعت نکرده، از هر نوع صابون و شامپویی برای شستن سر استفاده می کنند، ریزش موی طبیعی یا غیر طبیعی کمتری دارند. چرا که، یکی از عوامل مهمی که، باعث ریزش مو می گردد، عدم توجه به شستشوی بموقع و منظم سر و رعایت نکردن بهداشت این عضو است. بدینترتیب که، این عامل باعث آلوده بودن پوست سر به شوره، چربی زیاد و مواد مضر دیگر در اکثر اوقات می باشد، که نتیجتاً موجب نامساعد بودن محیط، برای فعالیتهای طبیعی پوست و موهای سر و مختل شدن روند طبیعی اعمال حیاتی آنهاست. بطبع در چنین محیطی، موها رشد و دوام کافی نداشته، زودتر از موعد می ریزند (ریزش غیرطبیعی) بعلاوه، عامل نامبرده غالباً باعث بروز ناهنجاریهای همچون خارش در پوست سر می شود که خود تشدید کننده ریزش غیر طبیعی موها می باشد.

بنابراین بار دیگر، بکارگیری روش شستشوی یک روز در میان، مستدل به دلیلی دیگر گردیده، پیشنهاد ما به استفاده از این برنامه زمانبندی شده و رعایت نکات جنین آن، از قبیل نحوه شستشو، نوع ماده شوینده و حرارت آب مورد استفاده و قوت استدلالی بیشتری می یابد. با بکار بستن این شیوه شستشوی سر، می توان تقریباً مطمئن بود، موهایی که در هنگام شستشو، بهنگام شانه کردن ، برس کشیدن و ... ، می ریزند، جزو ریزش طبیعی بوده، نگران کننده نمی باشند.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: