منظور از دفعات شستشوی سر در هر بار استحمام چیست؟

پس از اطلاع کامل از زمان مناسب شستشوی سر و فاصله زمانی میانی دو جلسه شستن پوست و موهای سر، جای دارد، سخنی از دفعات شستشوی سر در هر بار استحمام بمیان آوریم .

در موقعیتهای مختلف و در لابلای مطالب این کتاب، بارها به طور ضمنی اشاراتی به شستشوی سر یک روز در میان و دو دست، شده است لذا سوال قابل انتظار اینست که چرا در هر جلسه استحمام لازم است، دو مرتبه سر را شست ؟ و آیا تعداد شستشوی کمتر یا بیشتر از این میزان مشکلی برای پوست و موهای سر ایجاد می کند ؟ ذیلاً به این سوالها پاسخ داده می شود.

دستور دو دست شستن سر در هربار استحمام، برای خود دلایلی منطقی و قابل قبل خاصی دارد. وقتی سریک مرتبه صابون زده می شود، در هنگام آبکشی آنچه از سر فرو می ریزد، مجموعه از چربیها، تعرقات، ذرات موجود در لابلای موها، موهای رها شده و سلولهای مرده پوست سر (چرک) می باشد، که بصورت کفی تقریباً تیره رنگ مشاهده می شود، که کثیفی آن کاملاً مشخص است. و حتی بوی نامطبوع نیز دارد این حالت نشان دهنده آنست که مقدار قابل توجهی از عوامل کثیفی سر پاک شده اند، ولی هنوز مقدار از مواد آلوده کننده در سر باقی مانده است. شستشوی سر برای بار دوم چرکهای باقیمانده در سر را پارک نموده، پوست و مو های سر را تمیز و پاکیزه می کند.

اگر سر فقط یک دست صابون زده شود، پس از خروج از حمام و خشک کردن موها، وضعیت نابهنجار (به سختی شانه شدن و ... ) و بد منظره ای که در موها نمایان می شود، که نشان از شستشوی ناقص و عدم تمیزی رضایتبخش سر می باشد. در واقع می توان گفت، که در شستشوی مرتبه اول، معجون آلوده کننده سر (شامل دود، ذرات مختلف، عرق، چربی و ... ) از محل استقرار خود بر روی پوست و موهای سر حرکت کرده، و مایع غلیظ و تیره رنگی را تشکیل می دهند، که بمقدار زیاد بهنگام آبکشی شسته شده، از سر خارج می شود، روشن است، که در این مرحله تنها دسته پیشتاز این مواد از سر جدا شده، فرو می ریزندو لذا مقداری از آلودگیها همچنان مانند هاله ای بر روی پوست سر و ساقه موها باقی می مانند، که اگر در این مرحله سرخشک شود، این عامل موجب منظره ناخوشایند موهای سر می گردد، و حالت کدری و کثیفی در موها مشاهده می شود. در اینجاست که لزوم شستشو برای بار دوم بخوبی آشکار می گردد، چرا که در مرتبه دوم شستشو و آبکش مواد آلوده باقیمانده بر پوست سر و ساقه موها کاملاً از قرارگاه خود حرکت داده شده از سر زدوده می گردند و پوست و موهای سر کاملاً تمیز و نظیف می شوند و شخص در پوست و موهای سر کاملاً احساس راحتی می نماید در حالیکه در صورت پیشین فرد چنین آرامشی را حس نمی کند.

اما اگر شستشوی سر بیش از دو مرتبه یعنی سه بار یا بیشتر انجام پذیرد موجب اتلاف و بیهوده هدر رفتن وقت و انرژی و ... آسیب دیدن ویتامینهای موجود در سطح پوست سر، خسته و بی رمق شدن موها و ..... می شود. بنابراین رعایت اعتدال در این امر لازم بوده بهتر است، بر طبق دستورالعمل شستشوی سر یک روز در میان دو دست عمل شود.

در بعضی مواقع یک مرتبه شستن سرکافیست آن در مواردیست که روز قبل استحمام و دودست شستشوی سر ، انجام شده باشد و این شستشو صرفاً بخاطر پیش آمدن موقعیت خاصی همچون عرق کردن سر در معرض باد قرار گرفتن و نفوذ گرد و خاک به لا به لای موها تماس آب باران در مراحل اول بارش (در شهرها و مناطق دارای هوای آلوده و یا مراجعت از سفر یک روزه و .... انجام گیرد، در چنین مواردی برای زدودن عوامل آلوده کننده نامبرده یکبار صابون زدن به سر و شستشو کافی بنظر می رسد.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: