جلوگیری از ریزش مو با استفاده از مواد طبیعی

گرچه ما در خود آن صلاحیت معنوی را نمی بینیم، که وارد این بحث فسلفی شویم و قلت سرمایه در معارف معنوی اجازه طرح آن را به ما نمی دهد (که جوهر آفرینش آدمی چه و چگونه است!) لیکن بر مبنای تاریخ مدون بشری می توانیم، با قاطعیت بگوئیم، که بشر مراحل تکامل روحی، عاطفی و اجتماعی خود را، در دامان طبیعت طی کرده، و درس زندگی را آموخته است، و ادامه حیات جسمانی و پی ریزی نظام بدنی خود را مدیون اوست، و به عبارت روشنتر، صور ماده انسان نشأت یافته از طبیعت، و عصاره ی وجود مادی اش نیز جوهری از طبیعت است، و همه حوائج زندگی را نیز که لازمه ی استمرار هستی و حیات است، از طبیعت می گیرد و عناصر موجود در طبیعت ترتیب دهنده بافت و نسج جسمانی آدمی است.

ما بر این باور هستیم که چنانچه بتوانیم، مواد مصرفی و نیازمندیهای جسمانی، خود را، بی آنکه فریب تبلیغات پرسروصدای بعضی از تولید کنندگان مواد شیمیایی و مصنوعی را خورده، در دام سودجویانه آنها، گرفتار گردیم، مستقیماً به صورت طبیعی وبکر از طبیعت بدست آورده، مورد استفاده قرار دهیم، از نیروی سالم جسمی که متضمن ایمنی جسمی و آرامش روحی نیز می باشد، بهره مند خواهیم شد.

ساختمان وجود آدمی، که هسته اصلی آن را، عناصر سازنده طبیعت تشکیل می دهند، چنین همسازی و هماهنگی را طلب می کند. دوری از فرآورده های طبیعی، و آلودگی و عادت به مصرف مواد مضر و خطرناک شیمیایی و تصنعی، متناقض و ناسازگار با طبیعت آدمی است، و ارگانیسم بدن را به اختلال، عدم تعادل و ناهماهنگی می کشاند، که بیماریهای مو از عوارض مشخص و قهری آن می باشند، و آغاز ریزش غیرطبیعی مو، به منزله زنگ خطر و هشداری است، برای کسانیکه به مواد غیرطبیعی و سنتتیک روی آورده اند!

لازم به ذکر است، که منظور ما در اینجا فقط استفاده از مواد طبیعی بهداشتی نظیر پاک کننده ها و شستشو دهنده ها و آرایشهاست، نه مواد غذایی و پوشاکی چون مسئله اجتناب از تغذیه غیرطبیعی و منع استفاده پوشاک از بافته های پرلون، نایلون و سایر مواد نفتی و پتروشیمی، خود موضوع جداگانه ای بوده، در خور بحث جدلی و اصولی است، که پرداختن به مضرات آنها کتاب دیگری می خواهد. لیکن به اقتضای شمول مطلب، اشارات اجمالی بخصوص در مسئله ی تغذیه خواهیم داشت.

باید توجه داشت، که حفظ موازنه عمومی و هماهنگی در ارگانیسم بدن، که اصطلاحاً آن را به سلامت جسمی و روحی تعبیر می کنیم، به مراقبتهای ظریف و دقیقی نیاز دارد، زیرا وجود آدمی با سازمان پیچیده ی خویش، از نوادر پدیده های طبیعت بوده، بدون شناخت این پدیده، قادر به حفظ و تأمین سلامت روح و جسم خود نخواهیم شد. همچنانکه برای ایجاد تعادل و هماهنگی، استفاده از عناصر طبیعی ضروری و لازم می بینیم، در عین حال افراط و تفریط در مصرف آنها نیز، موجب اختلال در تعادل، همسازی و هماهنگی ارگانیسم بدن می گردد، و در نهایت امر، استمرار این حالت، پیدایش عوارض گوناگون را بویژه در موضوع بحث ما، یعنی عارضه ریزش مو اجتناب ناپذیر خواهد ساخت.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: