راه رفتن نامتقارن

راه رفتن نامتقارن روی سطرح کوتاه و بلند یا با کفش نامناسب ممنوع است و باعث صدمه به لیگامنت خارجی (دلتوئید پا) می شود.

فراموش شدن مرحله ضربه پاشنه

‏در هنگام راه رفتن باید مرحله ضربه پاشنه فراموش شود، افرادی که پنا به ‏نقلید از الگوهای غلط. مرحله ضربه پاشنه را حدف می کنند و یا فشار بر روی سینه پا دارند و به حالت جهشی راه می روند آسیب های جبران ناپذیری به مفاصل پای خود وارد می کنند. همچنین انتقال بیش ازحد وزن بدن و اعمال نیرو به لبة خارجی پا، که باعث چرخش غیرمفید در اندام تحتانی می شود ازجمله عادات غلط در هنگام پیاده روی است.

دویدن و راه رفتن بر روی سطوح سخت

‏دویدن و راه رفتن بر روی سطوح سخت سبب أفت قوس داخلی پا می شود. همچنین عضله درشت نی قدامی که به قوس مزبور متصل است افتادگی پیدا کرده و نتجتا مبدأ خود را با نیروی بیشتری می کشد، مخصوصا این وضعیت هنگامی اتفاق می افتد که به جای این که ابتدا پاشنه پا روی زمین قرار گیرد ‏تمامی پا با زمین تماس پیدا کند.

‏خطاهای متداول در راه رفتن و پیاده روی، به عنوان ورزش هوازی که سبب استفاده غلط از عضلات به طور مکرر می شود عبارت اند از:

1- خم شدن، قبل از رسیدن پای جلو به زمین 2- حمل وزن روی پای عقب تا بعد از برخورد پای جلو به زمین 3- انتقال شدید وزن به پای تکیه گاه 4- حرکت بازوها در قوس بسیار وسیع و تاب دادن بیش از اند‏اازه دست ها 5- وارد کردن نیرو به طور مستقیم از پای عقب به سمت ‏بالا در حین گام برداشتن 6- حرکت ندادن بازوها از شانه 7- نگاه کردن به پاها و وارد آمدن فشار به مهره های گردنی 8- بردن انگشتان به زیر و یا رو 9- محدود کردن حرکات چرخشی مفاصل ستون فقرات با پوشیدن شلوار تنگ 10- دویدن ناصحیح روی قوس کناری پا.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: