* برخی حرکات مفصلی غیرطبیعی و ممنوع، به دلیل استفاده از یک وسیله ورزشی که برای شکل یا اندازه خاص بدن شما طراحی نشده است به وجود می آید مخصوصا در تمرینات نشسته بر ‏روی دستگاه ها که در آن بیشترین آسیب ها به ستون مهره و لگن و عضلات داخلی و خارجی ران ‏وارد می شود. بنابراین، در استفاده از آنها دقت وپژه به عمل آید.

* هر نوع ورزش طولانی و مکرر که در طول روز استراحتی نداشته باشد به صورت بالقوه ناامن است. بنابراین، استراحت و تمرین باید در تعادل باشد. مسلما افزایش دادن زمان و شدت تمرین ها راهی ایده ال است، اما این تفکر که مقدار بسیار بیشتر باید بهتر باشد عامل بیش تمرینی و آسیب زدن به سیستم ایمنی بدن است. مخصوصا اگر بدون توجه به سطح توانایی و قابلیت فرد انجام شود. بنابراین اگر ورزشکار بدون استراحت کافی و بیش ازاندازه تمرین سخت انجام دهد یا آنکه فاصله جلسه های تمرینش به طور نامعقول به هم نزدیک باشد، دچار بیش تمرینی می شود و مقدار پروتئین هایی که بدنش در عمل جبران سازی تولید می کند هرگز به میزان قبل از ‏شروع تمرین نخواهد رسید ودر نتیجه، بدن آرام و اهسته دچارفرسودگی خواهد شد. به طور کلی، بازسازی مجدد پروتئین 24 ‏تا 48 ‏ساعت و در مواقع تمرین فشرده و شدید بازسازی مجدد بدن 72 ساعت است.

* بیشترین آسیب در زمان انجام تمرین ورزشی جدید به وجود می آید. پس در زمان شروع یک ورزش جدید موارد بنیادی آن را در نظر گرفته و برای تطابق ان با نیازهای خود ازکارشناس کمک بگیرید و از تکنیک ها و فرم های ضعیف استفاده نکنید.

‏* بلندکردن وزنه بسیار سنگین حتی به روش درست و با استفاده از مچ بند وکمربند خطرناک و ‏ممنوع است.

* برخی ازحرکات و تمرینات شاید جزء حرکات ممنوعه و بزرگترین اشتباهات نباشند، اما بدون شک با خطرناک ترین اشتباهات ارتباط دارند. برای مثال، معمولا در هنگام اجرای تمرینات ایروبیک به علت تنوع و شادابی تمرینات، اشخاص شدت بالای تمرین را فراموش کرده و به طور ناخود آگاه فشارهای زیادی به خود وارد می کنند. بنابراین، قلب برای حمله تحریک می گردد و این در واقع نوعی خود کشی در هنگام انجام تمرین است. این موارد همه ساله حتی برای اشخاصی که در سلامت و تناسب کامل هستند و برخی ورزشکاران حرفه ای اتفاق می افتد. همچنین تمرین با وزنه سنگین و بدون محافظ و شخص حمایت کننده، از دلایل امار بالای مرگ و میر هستند.

* بعضی از فعالیت های ناآگاهانه مانند وانمود کردن به این که قادریه انجام هر تمرینی که اشخاص دیگر می توانند انجام دهند هستید، عامل ایجاد آسیب از اجرای یک حرکت درست است. انجام دادن فقط هفته ای یک جلسه فعالیت، و بر این باوربودن که در ان جلسه با ورزش کردن بیش ازحد، جبران یک هفته بدون فعالیت می شود، اشتباه است. این کار نه تنها آمادگی جسمانی را بالا نمی برد بلکه باعث صدمه به بدن می شود.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: