خلسه در یوگا به چه معناست؟

خلسه در یوگا یعنی : رها کردن ذهن بعد از مدتی مناسب تمرکز فکر مادامیکه شما بیک نقطه سیاه روی صفحه سفید یا شعله شمع یا جسمی خارجی یا صدای آبشار، موج دریا، آوای پرندگان یا تنفس های آرام خود یا انقباض طولانی ضمن انجام یک آسانا، فکر خود را متمرکز کرده اید. در واقع مشغول مرکزیت دادن قوای روانی خود هستید و آنها را که قبلاً پراکنده و مغشوش بوده اند، بصورت یک واحد انرژی ملموس و موثر در آورده اید.

حالت ذکر شده یعنی تمرکز فکر یا قوای دماغی، در حالت عادی فکر دائماً به مسائل مختلف می رود و در یک نقطه ثابت برای مدت زیاد باقی نمی ماند و از یک موضوع به موضوعی دیگر می رود. اگر شما بتوانید، دقایقی آنرا فقط روی یک موضوع مثلاً همان شعله شمع یا ... ثابت کنید موفق به تمرکز فکر یا مهار کردن نیروی فکر خود شده اید.

پس از آنکه مطمئن شدید که فکر تمرکز یافته، اگر آنرا آزاد بگذارید در این حالت معمولاً فکر پیرامون همان موضوعی که بدان اشتغال داشته و در حرکت است و دیگر از موضوعی به موضوع دیگر نمی رود و شعاع های پراکنده سابق تبدیل به جریان آرام و عمیق روی یک موضوع می شود و ادراک و مخیله شخص با جریاناتی که در مد ذهن می گذرد یکی نمی شوند بلکه با هشیار و آگاهی محسوسی فقط ناظر برجریانات فکر می شود.

در این حالت شعور و ادراک مانند یک تماشاچی خواهد بود که مشغول دیدن یک صحنه نمایش روی پرده است. حالت ذکر شده خلسه می باشد. دیدن صحنه هائی که در آن حال برایتان اتفاق می افتد بستگی به موضوع تمرکز دارد اگر موضوع خارجی باشد، پیرامون آن دور می زند و اگر داخلی باشد مانند تمرکز روی تنفس ها یا صدای قلب، انرژی حاصل از تمرکز فکر به ضمیر نیمه هشیار باطن می رود و شخص ناظر بر تحولات روحی و احساسات ثبت شده در عمق خود، میشود. تمرکز فکر و خلسه هیچ حالت فوق بشری و خارج از برنامه عادی زندگی نیستند.

هرکس می تواند پس از مدتی تمرین موفق به دیدن زوایایی از ضمیر باطن خود که تاکنون فکر می کرد خفته و لمس نشدنی است بشود و موانع و گرفتگی ها و عقده ها و ترس های خود را بشناسد و بر اثر شناخت آنها و استمرار در تمرین خلسه پس از سالها می توان علت و ریشه حالات فوق را پیدا نمود و براثر ایجاد بازتاب آنها در زندگی روزمره تا اندازه ئی موفق به از بین بردن ریشه آنها شد و با از بین بردن آن موانع راه خود شناسی را با سهولت و آگاهی بیشتری پیمود.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: