نرمش عضلات صورت و گردن

در این بخش حرکاتی تشریح می شوند که به پوست و عضلات صورت طراوت و شادابی می دهند و موجب حفظ لطافت و استحکام عضلات آنها خواهد شد.

الف- حالت شیر

همانطور که در صفحه 49 تشریح شد. این حرکت را چندین بار بطور متناوب انجام دهید و پس از آن چند لحظه عضلات صورت را در حال آرامش کامل نگهدارید.

ب- ماساژ آرواره ها و چانه و جلوی گردن

به یکی از حالتها بنشینید و بدون اینکه بدن بعقب متمایل شود، سر را کمی به پشت خم کنید تا صورت مقابل سقف قرار گیرد و چانه از قفسه سینه کاملاً دور شود و عضلات گردن تحت کشش واقع شوند (ش1). با باز کردن دهان، آرواره زیرین را کمی پائین بیاورید تا دندانها از هم فاصله گیرند. لبها را باز کنید تا دندانها از روبرو ظاهر شوند. دندانهای پائینی را کمی جلو آورید تا چانه نیز چند میلیمتر جلوتر آید و عضلات زیرآن منقبض شوند (ش2) پنج ثانیه این حالت را حفظ کنید و پس از آن چانه را بحالت عادی بازگردانید و دو ثانیه به آنها استراحت دهید و دوباره آنرا تکرار نمائید. تعداد انقباضها را بر اثر تمرین زیاد به پانزده تا بیست مرتبه برسانید.

اثر

انجام این حرکت سبب از بین رفتن مواد اضافی زیر پوست شده و همچنین به پوست و عضلات چانه و گردن لطافت و استحکام می بخشد. کسانی که دارای پوست اضافی زیر چانه (غبغب) می باشند. می توانند با انجام مکرر این حرکت، بخش اضافی چربی را از زیر چانه خود از بین برند.

ج- ماساژ برای گردن

به یکی از حالتها بنشینید و نرمشهای گردن را همانطور که در صفحه 78 گفته شد، انجام دهید و سعی کنید که حرکات بسیار موزون و هماهنگ باشند و تصور کنید که براثر تمرین چربیهای اضافی آن را بین می رود و ظرافت و استحکام در ماهیچه ها و پوست آن بوجود می آید.

- ماساژ و حنجره

به یکی از حالتها بنشینید و نفس عمیقی بکشید تا ششها پر شوند. دستها را با انگشتهای باز روی زانوها فشار دهید و دهان و چشمها را باز کنید و زبان را بیرون آورید. عضلات حنجره را منقبض کنید و هوا را بطریقی که صدای برخورد آن با حنجره و کلوکاملاً شنیده شود، از دهان خارج کنید. و پس از خالی شدن ششها دهان را ببندید و از بینی نفس عمیقی بکشید و دوباره آنرا تکرار نمائید. این آسانا را پنج بار تکرار کنید (ش3)

اثر

همانطور که از نامش پیداست، گلو و حنجره را تقویت می کند. از طرفی به پوست و ماهیچه های صورت نیز استحکام و شادابی می بخشد و موجب بوجود آمدن آرامش و کنترل محسوسی در حرکات صورت خواهد شد.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: