تمرین 1

در این حالت روی زمین نشسته وپاها را به حالت کشیده قرار دهید و از هم باز کنید باید بدن را کاملا ً صاف و کشیده باشد .

از کمر خم می شویم تا با نوک انگشتان دست نوک انگشتان پا را لمس کنیم سعی کنید سینه شما به زانو هم بخورد .باید ماهیچه ها ی شما کشیدگی پیدا کند می توانید همانطور که پاهایتان باز است بدن خود را به سمت پای چپ بکشید انگشتان دو دست را روی پای چپ و بعد انگشتان دو دست را روی پای راست بچسبانید و این حالت را چند بار تکرار کنید .یعنی اول روی پای راست و بعد روی پای چپ خم شوید در ضمن پشت شما باید صاف باشد و زانوی شما خم نشود .

این حرکت را در ماه اول 5 بار و در ماه های بعد 10 بار تکرار شود .

تمرین 2

در این تمرین حرکت مانند تمرین قبل صاف بنشینید ولی پاهایتان بسته باشد .دستهایتان را روی کمرتان بگذارید حالا به طرف زانو خم شوید .

زانو های شما باید به زمین چسبیده باشد و اصلاً خم نشود تا جایی که میتوانید خم شوید اصلاًمهم نیست که سر شما به پایتان بخورد فقط کافی است که سعی کنید به طرف پاهایتان کشیده شوید .

بعد دوباره صاف بنشینید تنفس کنید و نفس عمیقی بکشید و بعد از دم و بازدم دوباره تمرین را تکرار کنید حتماً در حین حرکت نفس عمیق بکشید تا عضلات شکم شما محکم شود و چربی شکم شما آب شود .

این تمرین  را روزی 4 بار در ماه اول در ماه های بعد 8 بار تکرار شود .

 

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: