تمرین 1

ابتدا صاف بایستید . دستها را بالا ببرید و کاملاً بکشید حالا از کمر خم شده و به طرف عقب ببرید طوری که بتوانید به بالا نگاه کنید .

این حرکت را در ماه اول 6 بار و در ماه های بعد 10 بار تکرار شود .

تمرین 2

صاف بایستید . سپس پای چپ را از زانو خم نمایید و از پشت بوسیله دست چپتان به طرف پایین فشار دهید بعد دست راست را به طرف بالا بکشید سپس این حرکت را با پای راست نیز انجام دهید.

این حرکت را در ماه اول 5 بار و در ماه های بعد 10 بار تکرار شود .

تمرین3

صاف بایستسد و پاها را بچسبانید و دستهایتان را در طرفین قراردهید.

دست چپ خودرا به طرف بالا بکشید و دست دیگر با بدن موازی باشد حالا به طرف راست بدن خود خم شوید تمام عضلات شما باید کشیده شود به طرف راست .

سپس صاف بایستید و دوباره مثل حالت اول قراربگیرید حالا دست راست را بکشید بالاو دست دیگر همانطور حالت موازی با بدن را داشته باشد .حالا بدن خودرا بکشید و به طرف چپ باز هم با تمام عضلات این حرکت را روزی 15 مرتبه می توانید انجام دهید.

تمرین 4

ابتدا به حالت عادی می ایستیم بعد بالا می پریم ،دستها و پاها را به طرف بالا می کشیم و در هوا دست ها را به هم میزنیم و پاها را باز می کنیم و بعد دوباره می پریم . این حرکت را ده بار انجام دهید تا باعث کشیدگی بدن و باز شدن مفاصل و ماهیچه ها شود .

 

 

 

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: