تمرین 1

روی پای راست خود به حالت تعادل بایستید از ناحیه کمر به سمت جلو خم شوید پای چپ خود را تا آنجا که مقدور است به طرف عقب و بالا ببرید .دست های خود را به طرفین باز کنید در همین حالت 10 ثانیه مکث کنید دوباره به حالت عادی بایستید و با پای مخالف همین تمرین را تکرار کنید.

تمرین 2

به پشت روی یک سطح ثابت مثل تخت یا کاناپه دراز بکشید . یعد کف پا را روی زمین بگذارید و زانو ها را خم کنید .قسمت بالای سر تخت یا کاناپه را با دست بگیرید . پای خودرا به سمت بیرون بکشید و نوک پاهایتان را کاملاً کشیده کنید طوری که پشت شما با سطح هماهنگ و چسبیده باشد و فقط نوک پاهای شما به طرف بالا کشیده شود .این حالت به کشش عضلات و آب شدن چربی شکم شما کمک میکند . حالت تنفس شما در این تمرین مهم است .

این حرکت را در ماه اول 5 بار و در ماه های بعد 10 بار تکرار شود .

بین تکرار هر بار تمرین حتماً باید نفس بلندی داشته باشید .

تمرین 3

1.ابتدا به صورت طاق باز روی زمین دراز بکشید و دو دست خودرا باز کنید و پای چپ خود را بالا بیاورید . پشت شما با زمین کاملاً باید تماس داشته باشد و باسن شمااز زمین جدا نشود .فقط پای خود را بالا بکشید . بعد پای خود را پایین بیاورید و بعد پای راست را به همین صورت تکرارکنید .

2. در این تمرین  به همان حالت طاق باز دست ها را باز نگه دارید این بار پای چپ خود را به طرف راست بدن کشیده و جهت مخالف به زمین نزدیک کنید حالا به صورت اول برگردید و این کار را با پای راست انجام دهید .

این حرکت را در ماه اول روزی  4 بار و در ماه های بعدروزی 8 بار تکرار شود .

 

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: