بهبود جریان خون

در حالی که با پشت صاف بر روی زمین نشسته اید، هر دو پا را به آرامی از زمین برداشته و آنها را کمی از هم باز کنید. سپس در این حالت سعی کنید در هوا دایره ای فرضی رسم کنید (البته تنها با حرکت قوزک پا و نه با ساق پا)

مراقب باشید

  • حتماً در روی یک سطح محکم و سفت ورزش کنید.
  • همیشه کمر را صاف نگهدارید. از دیوار و یا تشک برای حفظ و حمایت کمر استفاده کنید (در صورت لزوم)
  • همیشه تمرینات را به نرمی و آرامش شروع کنید.
  • هر گاه احساس درد گیجی، خستگی و ناراحتی داشتید، فوراً انجام ورزش را متوقف کنید.
  • همیشه به خاطر داشته باشید تا مرتب نفس بکشید. در غیر این صورت باعث کاهش ارسال جریان خون به کودک خود خواهید شد.
  • هیچگاه با شست پا به جایی اشاره نکنید همیشه کف پا را زخم کنید، زیرا در غیر این صورت دچار گرفتگی پا خواهید شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: