در یک کلام ، این همه درمان های متعدد برای آکنه هست چون هیچ درمانی به تنهایی کامل نیست و چون دلایل پس زمینه آکنه ، درونی یا بیرونی ، آن قدر متعددند که یا مستقیما سبب آکنه می شوند یا دست کم آکنه را تشدید می کنند. به این دلیل ، بنا به تعریف چندین رویکرد مختلف ضروری است. به علاوه ، وقتی درمان های موجود را بنگرید ، می بینید که شکل های بسیار گوناگونی از یک دارو در بازار هست. داروها ترکیب و به شکل های گوناگون به بازار ارائه می شوند تا جذاب تر و موثرتر باشند و احتمال اینکه شما آن ها را منظم مصرف کنید بیشتر شود.

پوست می تواند با هر درمان خاصی سازش پذیرد ، همان طور که باکتری های مسئول بعضی انواع آکنه سازش پذیر می شوند و اغلب ناچاریم برای حفظ پاکی پوست از آکنه درمان ها را عوض کنیم. درمان های موضعی بخش اصلی درمان های آکنه هستند. این درمان ها به تنهایی یا در ترکیب با داروهای خوراکی برای درمان و کنترل بیرون ریزی آکنه به کار می روند.

چون بسیاری از این درمان ها شیوه های عمل متفاوت دارند ، اغلب با همدیگر و در ترکیب های گوناگون به کار می روند تا حداکثر سودمندی از درمان آکنه به دست آید. درمان ترکیبی اینک درمان استاندارد آکنه است. جدیدترین داروهایی که به بازار می آیند بر ساختن ترکیب های بسته بندی شده ای متمرکزند که به افزایش میل به رعایت برنامه های درمان آکنه و تسهیل آن کمک کند.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۱ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: