چون ایزوترتینویین خوراکی بر استخوان ها و سایر اندام ها تاثیر دارد ، یک دز حداکثر همیشگی ایزوترتینویین خوراکی هست که بی خطر و برای به حداقل رساندن خطر واکنش های منفی بلند - مدت مناسب است. اکثر افرادی که تحت یک دوره معمول درمان با ایزوترتینویین 8/0 میلی گرم در کیلوگرم به مدت 16 تا 20 هفته قرار دارند ، می توانند در صورت لزوم سه دور درمان در مدت عمر انجام دهند. بسیاری از پزشکان حدود 8/0 میلی گرم در کیلوگرم را به شکل دز متوسط درمان به کار می برند ، اما برای گرفتن نتایج مطلوب در افزودن دز تردید نمی کنند. بسیاری از اثرهای جانبی به دز مربوط اند و می توانند مقدار دارو را محدود کنند.

دز پایین ایزوترتینویین خوراکی گاهی در بعضی افراد بسیار موثر است و این سبب می شود نه تنها اثرهای جانبی بسیار کم شود ، بلکه استفاده متناوب از دارو را در طول زمان بنا ، به ضرورت و با پایش مناسب و بدون رسیدن به دز حداکثر امکان پذیر می کند. آکنه را کاهش می دهد.

چرا ایزوترتینویین برای من کار نکرد؟

بازگشت آکنه پس از درمان با ایزوترتینویین خوراکی غیرعادی نیست. بعضی افراد با آنتی بیوتیک های خوراکی و موضعی ، BP و رتینوییدهای موضعی با موفقیت بهبود می یابند ، اما تعداد چشمگیری نیز به درمان با ایزوترتینویین نیاز دارند. بنا بر نتایج یک مطالعه ، فقط 38% بیماران در سه سال پس از یک دوره درمان با ایزوترتینویین خوراکی هیچ آکنه ای نداشتند.

در میان بقیه بیماران ، آکنه عده ای با درمان موضعی و آکنه عده ای دیگر با درمان موضعی به اضافه آنتی بیوتیک های خوراکی کنترل شد. و در شمار قابل توجهی از بیماران ، برای دستیابی به نتایج مطلوب درمان مجدد با ایزوترتینویین خوراکی ضروری بود.

مولفان این مطالعه متوجه شدند که احتمال بازگشت آکنه در بیمارانی که 16 ساله یا کوچک تر بودند و در زنان ، نسبت به مردان ، بیشتر بود. بازگشت آکنه در اولین سال پس از درمان بسیار شایع است. درمان نگهدارنده با یک رتینویید موضعی میزان بازگشت

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: