آزمایشگاهی: یافته‌های آزمایشگاهی در PCOS عبارتند از: افزایش آندروژن‌های تخمدانی (تستوسترون و آندروستن دیون) در تمامی بیماران، افزایش آندروژن‌های آدرنال (DHEA و DHEA- S) در 50 درصد بیماران؛افزایش استروژن‌ها (استرون بیشتر از استرادیول) تقریبا در تمامی بیماران؛ افزایش LH و کاهش FSH (پایین‌تر از حد طبیعی یا در سطح پایین نرمال) و افزایش نسبت LH به FSH در حدود 80 درصد بیماران و افزایش جزئی پرولاکتین سرم در 20 درصد تا 30 درصد بیماران (احتمالا از طریق تاثیر بر روی دوپامین هیپوتالاموس توسط استروژن).

توجه:

در PCOS افزایش آندروژن‌ها معمولا کمتر از 2 برابر مقدار طبیعی می‌باشد و در صورتی که مقدار تستوسترون تام سرم بیش از 150- 200 ng/ dlباشد و یا مقدار DHEA- S بیش از 700 mg/ dl باشد بایستی به فکر و دنبال تومورهای ترشح کننده آندروژن بود.

سونوگرافی: معیارهای سونوگرافی برای تشخیص PCOSبه خوبی تعریف نشده‌اند برخی وجود بیش از 5 میکروکیست (به ابعاد 5 تا 8 میلیمتر) در هر یک از تخمدان‌ها، برخی وجود حداقل 8 میکروکیست و برخی نیز بیش از 15 میکروکیست را مثبت تلقی می‌کنند. سونوگرافی در تایید یا رد PCOS دقیق و مطمئن نیست. به طوری که تا 30 درصد مبتلایان به PCOS فاقد یافته‌های سونوگرافیک هستند و 25 درصد از بیمارانی که با سونوگرافی تشخیص PCOS داده شده‌اند فاقد یافته‌های بالینی و آزمایشگاهی بیماری هستند. از سونوگرافی عمدتا به منظور پیگیری بیماری استفاده می‌شود.

تشخیص: تشخیص PCOS عمدتا بالینی بوده و در موارد مشکوک می‌توان با اندازه‌گیری LH و FSH آن را تایید نمود. بر حسب تشخیص‌های افتراقی قابل طرح ممکن است نیاز به پاره‌ای آزمایشات تکمیلی نظیر اندازه‌گیری DHEA- S, T و 17. هیدروکسی پروژسترون و غیره پیدا شود (به مطالب بعدی مراجعه کنید).

Hyperthecosis

این حالت به افزایش سلول‌های استرومال که لوتئینیزه شده‌اند و جدا از فولیکول‌ها هستند (غالبا در ناف تخمدان‌ها) گفته می‌شود و از بسیاری جهات شبیه PCOS است با این تفاوت که (1) مقدار آندروژن‌ها بسیار بالا بوده (در حد مردان یا تومورهای ترشح کننده آندروژن) و ویریلیزاسیون (اکثر موارد)، هیپرانسولینمی و عدم تحمل گلوکز (تا 90 درصد موارد) در آن بسیار شایع بوده و در بسیاری از مبتلایان به سندرم Hair- AN دیده می‌شود؛ (2) در آن LH بالا نیست (به دلیل اثر مهاری آندروژن بسیار بالا) و (3) برای درمان نیاز به Wedge resection و یا برداشتن تخمدان‌ها دارد.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: