نه گفتن یکی از مشکلات امروزی ما است که نمی توانیم از این کلمه در خیلی از مواقع استفاده کنیم.

ســــناریو

«کارت دعوتی با این مضمون دریافت می کنید: «مهمانی شسب سال نو، ساعت ۳ بعدازظهر».

اینجا چه اتفاقی افتاده است: شما به دنبال فرصتی می گشتید تا بتوانید حسابی استراحت کرده و بعد هم خانه را برای سال نو تمیز و مرتب کنید. اگر با رفتن به این مهمانی به این کارها نمی رسید بهتر شدن احتمالی دوستانتان به ذهنتان خطور کند اما اصلاً دوست ندارید به چنین مهمانی بزرگی بروید، در عوض دوست دارید چند تا از دوستان را دعوت کرده و مهمانی کوچکی برای خود بگیرید.

پاسخ: تماس بگیرید و بگوئید. «متأسفم، نمی توانم بیایم، اما از اینکه مرا دعوت کردید بسیار متشکرم ».

هشدار: در طول سالی شانس دیدن دوستان بسیار زیاد است.

* سناریو

«ما مسابقه اسبدوانی سالانه را داریم. تو هم باید باشی».

اینجا چه اتفاقی افتاده است: شما اصلاً دوست ندارید بروید، مسابقات اسبدوانی هیچ جذابیتی برایتان ندارد. ترجیح میدهید در خانه بمایند، کمدتان را مرتب کنید و کتابی را که دوست دارید بخوانید اما چون هر سال می رفتید اکنون کمی نگرایند که چگونه برای نرفتن بهانه بیاورید. میدانید که دوستانتان بسیار حساسی هستند و نرفتن شما به آنجا باعث ناراحیتشان می شود. نمی توانید بگوئید سرتان شلوغ است زیرا از مدتها قبل از این برنامه اطلاع داشتید، مهمانی است که هر سال برگزار می شود و شما هم باید علیرغم میلی تان بروید.

پاسخ: «خیلی دوست دارم همه شما را ببینم اما واقعاً حوصله اسبسواری ندارم. متشکرم اما نمیتوانم بیایم.

هشدار: مواظب افراد خود خواهی باشید که بدون توجه به شما برایتان تصمیم میگیرند. قرار نیست مطابق خواسته های آنها رفتار کنید.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: