«جمعه آخر این ماه برای به دنیا آمدن فرزند الن مهمانی گرفته ایم تو هم میایی؟ بله».

اینجا چه اتفاقی افتاده است: در میان مهمانی هایی از جمله دعوت می شوید بدون شک دوستان دیگرتان را از دست خواهید داد. اگر به یکی از این مهمانی ها بروید، متعهد می شوید به مهمانی های دیگر هم بروید. چگونه می توانید با نرفتن به چنین مراسمی باعث ناراحتی آنها

پاسخ: «نمیتوانم بیایم، اما در خرید هدیه برای او شریک می شوم».

هشدار: میان دوستانی که تنها همکار شما هستند و کسانی که می توانند دوست صمیمی شما باشند به طوریکه خود را ملزم بدانید حتماً در مهمانی هایشان شرکت کنید تفاوت قائل شوید.

«در مهمانی شرکت میبینمت»؟

اینجا چه اتفاقی افتاده است: مهمانی های شرکتی از آنچه که فکر می کنیم خشکتر هستند. اگر متأهل و بچه دار هستید، رئیس و همکارانتان غیبت و عدم حضور شما را موجه میدانند. و اگر هم چنین مهمانی را دوست ندارید اصلاً نروید. برای همکاران و رئیستان نحوه انجام کارهای شرکت مهم است نه حضور حتمی شما در مهمانی.

پاسخ: «امسال نمی توانم در این مهمانی حضور داشته باشم».

هشدار: دو روز بعد از مهمانی تنها یک یا دو نفر به این فکر میافتند که شما در آنجا بوده اید یا خیر.

«میخواهیم برای ناهار برویم بیرون. نه نگو که اصلاً نمیپذیرم».

اینجا چه اتفاقی افتاده است: شما رژیم گرفته اید و تا وقت شام فقط باید ماست بخورید. اصلاً دوست ندارید بیرون بروید زیرا سرتان بسیار شلوغ است. دوست دارید در وقت ناهاری که همه همکارانتان بیرون می روند کارهای عقب افتاده اتان را انجام دهید.

پاسخ: «متشکرم، اما امروز کار دارم».

هشدار: تنها شما هستید که مسئول کارهایتان هستید. محکم باشید، دلیلی ندارد وقتی به شما فشار می آورند تسلیم شوید.

«تعطیلات آخر هفته موبایلت را خاموش نکن. شاید به تو احتیاج داشته باشیم».

اینجا چه اتفاقی افتاده است: شما آتش نشان یا افسر پلیس نیستید که در مواقع اضطراری همیشه در دسترسی باشید. در کارتان به ندرت مواقع اضطراری پیش می آید. هر کاری هم که این شخصی داشته باشد قطعاً می تواند تا شنبه صبر کند.

پاسخ: «من آخر هفته ام را برنامه ریزی کرده ام. اگر تلفنم را جواب ندادم، پیام بگذار».

هشدار: تنها بخش محدودی از زندگی شما مربوط به شغلتان می شود. مواقع اضطراری به کنار، اما اینکه بخواهید تمام تعطیلات آخر هفته اتان را هم به تماس های کاری اختصاص دهید در واقع فدا کردن استقلال و تنهائی اتان برای انجام وظیفه است.

اجرای قدرت

بسیاری از مشکلاتی که در محلی کار به وجود میآیند به خاطر افرادی است که بیش از حد به موقعیت خود می نازند. اینها در واقع رؤسای شما هستند، کسانی که به قدرت رسیدنشان را باید مدیون شما باشند. برای بعضی از آنها کار تمام زندگی است. آنها زندگی می کنند که کار کنند. و با این فرهنگ وفق یافته اند، این بخشی از زندگی اجتماعی آنها شده است، کار و زندگی شخصی آنها در یک مسیر و با هم پیش میرود. وقتی دنیای یک فرد فقط حول و حوش کار و موفقیت میچرخد، خواسته های او می تواند غیرمنطقی باشد. در دنیای کار و خارج از آن، افراد عصبی دوست دارند هر چیزی را در مورد هر کسی بدانند. آنها مرتباً به دیگران بدون هیچ ملاحظهای دستور میدهند. حال زمان آن رسیده که این وضعیت را تغییر دهید. انها به این رفتار خود خو گرفته اند، میخواهند با استفاده از موقعیت و قدرت خود دیگران را وادار کنند تا تمام خواسته هایشان را انجام دهند. در مورد تغییراتی که دوست دارید به وجود بیاید با آنها صحبت کنید.

نکته: شما میتوانید بدون استفاده از کلمه نه طوری رفتار کنید که همان تأثیر را داشته باشد.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: