مزیت اصلی کار کردن روی شانه ها از قسمت جلو این است که وزن خود گیرنده به پایین، روی دستهای شما فشار وارد می کند و تاثیر زیادی به حرکات می دهد. توالی حرکات ممکن است در ابتدا قدری پیچیده به نظر بیاید، چون که خارج از حدود بینایی، بین پشت گیرنده و سطح کار اتفاق می افتد. اما وقتی شما آن را یاد گرفتید در می یابید که جالب ترین قسمت ماساژ است و به گیرنده احساس خوبی می بخشد.

بعد از اینکه گیرنده برگردانده شد، ببینید آیا او به بالش احتیاج دارد. سپس در بالای سر او بنشینید و با استفاده از حرکات مالشی وسیع و مداوم، روغن زدن به تمام قسمت بالای سینه، شانه و ناحیه گردن را شروع کنید.

برای استفاده از حرکات مالشی وسیع، ابتدا باید دستهایتان را روی قسمت بالای سینه درست زیر استخوان ترقوه قرار دهید، انگشتان نزدیک به یکدیگر باشند. به آهستگی آنها را از هم جدا کنید، پاشنه ها را به طرف شانه ها هدایت کنید. بعد همانطوری که به شانه ها می رسید، دستهایتان را اطراف مفاصل خم کنید، سپس آنها را در امتداد قله ی شانه بلغزانید تا اینکه به پشت گردن برسید. توالی را با حرکات مالشی پیاپی از گردن به قاعده جمجمه، سپس پشت سر و فرق سر، انجام دهید. بعد از اینکه سه مرحله را براساس سلسله مراتب انجام دادید، باید تمام مراحل را دوباره تکرار کنید.

حرکات کششی گردن به طور طبیعی از حرکات مالشی وسیع منتج می شود. به جای اینکه دستهایتان را به خارج از فرق سر بیاورید، به سادگی در قاعده جمجمه متوقف شوید و سر را محکم نگه دارید، به ملایمت آن را به طرف خودتان بکشید. شما همچنین می توانید گردن را به سوی جلو، عقب و به یک جهت بکشید. این کار راس شانه و کنار گردن را تحت کشش قرار می دهد.

اکنون که شما تمام گردن را شل کرده اید، برای شروع ماساژ شانه ها آماده هستید. باید به خاطر داشته باشید که هنگام ماساژ دادن شانه ها، تمرکز بر یک طرف در یک زمان مهم است. سر را به یک سو روی یک دست بخوابانید، دست دیگر را برای کار روی قسمت فوقانی پشت و ناحیه گردن در طرف مقابل استفاده کنید، یک توالی سه قسمتی را بکار ببرید. سلسله مراتب را همانطوری که در حرکات مالشی وسیع داشتید شروع کنید، اما به جای رفتن به بالای گردن، به سمت پایین، کنار ستون فقرات پیش بروید، تا جاییکه بتوانید به راحتی دست یابید. سپس انگشتان خمیده تان را خیلی آهسته در خط کنار ستون فقرات به سمت بالا، پشت گردن به قاعده جمجمه بکشید.

قسمت دوم توالی، با رسیدن دست های شما به مفصل شانه شروع می شود با انشگتان خمیده زیر شانه و با فشار در امتداد پهلوی گیرنده به طرف پایین بروید. هنگامیکه به کمر رسیدید، انگشتان کمی خمیده ی خود را از پشت به شانه بطور مورب بکشید، و ادامه دهید تا اینکه به پشت گردن و قاعده جمجمه برسید. بعد از اینکه قاعده جمجمه را دور زدید، حرکت را تکرار کنید. وقتی که دستتان مفصل شانه را دور زد، شانه را کشیده و پهلو و پشت گردن را بالا آورید، برای قسمت سوم توالی آماده شوید. لبه ی داخلی انگشت اشاره و انگشت شست باید یک نوار سفت ایجاد کند. بعد از دور زدن در قاعده جمجمه، حرکت را تکرار کنید. سپس سر گیرنده را در دست خود نگه دارید تا بتوانید کار روی پوست سر را آغاز کنید.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: