برای ماساژ شکم ابتدا در یک طرف، هم سطح شکم شخص قرار بگیرید. شکم بسیار حساس است. بنابراین در شروع، دستهایتان را به آرامی روی آن بگذارید و قبل از اینکه شروع کنید یک لحظه مکث نمایید. با حرکت دادن دست ها در جهت حرکت عقربه های ساعت در اطراف شکم کار کنید. مهم است که حتما در جهت حرکت عقربه های ساعت حرکت کنید، زیرا این حرکت بازتابی از مسیر روده بزرگ است.

بعد از اینکه شما دستهایتان را روی شکم در دوایر وسیع چرخاندید، با استفاده از دوایر کوچک تر، به تدریج عمق فشارتان را افزایش دهید. هماهنگ با تنفس گیرنده، ماساژ روی تنه قدامی را خانمه دهید. در حالی که گیرنده، آهسته و عمیق نفس می کشد، شما باید دستهای خود را روی تنه با یک حرکت چرخشی طولانی بلغزانید؛ هنگام دم از شکم به طرف سینه، و هنگام بازدم از پهلوها به سوی پایین بیایید. به یاد داشته باشید، شما با دستتان نفس گیرنده را دنبال کنید، نه برعکس. ماساژ شکم استفاده از حرکات چرخشی وسیع، مارپیچ و مالشی بلند را در برمی گیرد. دستهایتان را خیلی آهسته روی شکم گیرنده قرار دهید و یک لحظه مکث کنید. سپس هردو دستتان را در جهت حرکت عقربه های ساعت در اطراف شکم به حرکت درآورید، و بگذارید دستان شما محیط شکم را لمس کنند. یک دست می تواند همه دوایر را کامل کند.

همانطوری که در جهت حرکت عقربه های ساعت حرکت می کنید، دایره های وسیع را به کوچکتر تقسیم نمایید، مطمئن باشید که دستهای شما روی شکم به صورت مارپیچ حرکت کند. سپس از گیرنده بخواهید آهسته و عمیق نفس بکشد.

در مقابل سرگیرنده قرار بگیرید، دستهایتان را روی شکم تکیه دهید. انگشتان به طرف بالای تنه باشند. همانگونه که او نفس می کشد و قفسه سینه بالا می آید، دستهای خود را به طرف بالا، مرکز تنه بلغزانید؛ هنگامیکه بازدم انجام می دهد و قفسه سینه منقبض می شود، دستهایتان را اطراف شانه ها بچرخانید و به طرف پهلوی تنه پایین بکشید. دستهایتان را به پشت شکم بیاورید و از ابتدا، دو یا سه بار تکرار کنید. وقتی که برای آخرین بار دستهایتان را از پهلوها به پایین می کشید، پایین آمدن روی مفصل ران را به طرف انگشتان پا ادامه دهید.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: