مرور هیجانی

با فن مرور هیجانی می توانیم فاجعه سازی درباره گذشته (یا ترس ها) و آینده (یا تجربه های منفی) را بر طرف کنیم. در این فن، تجربه ای را تجسم کرده و افکار و احساسات دخیل در آن را توصیف می کنید. سپس این روش را آن فدر تکرار می ک نید تا اضطراب تان کم شود.

مرور مکرر یک رویداد یا وضعیت به شما کمک می کند آن را بپذیرید، واقع بینانه تر به آن نگاه کنید، خیال را از واقعیت جدا کنید، روشن کنید که دقیقاً از چه چیزی می ترسید، دامنه نگاه تان را وسیع کنید و ببینید کدام عامل می توانند به شما کمک کنند با آن رویداد یا وضعیت کنار بیایید. هر گاه وسواس گون و ناخواسته به آن وضعیت یا رویداد فکر می کنید، مرور هیجانی به شما کمک خواهد کرد احساس کنترل را در خودتان تقویت کنید. روش اجرای این فن به شرح زیر است :

1- چشمان تان را ببندید و آن رویداد یا وضعیت را تجسم کنید.

2- به اتفاق رخ داده یا اتفاقی که می ترسید رخ بدهد فکر کنید و ببینید چه احساسی دارید.

3- ابتدا این تجسم را یکی دو دقیقه ادامه بدهید. بعد از چند جلسه، به تدریج که احساس کردید اضطراب تان را بیشتر کنترل کرده اید، این فاصله زمانی را بیشتر کنید.

4- بعد از هر نوبت مرور، راه های جدیدی برای دیدن ترس های تان بیابید.

شما می توانید مرور را به تنهایی یا به کمک شخص دیگری انجام بدهید. همچنین می توانید افکار و احساسات تان را ضبط کنید یا بنویسید. اگر چند مشکل دارید، بهتر است آنها را به نوبت بر طرف کنید و تا یک مشکل را بر طرف نکرده اید، سراغ مشکل بعدی نروید. وقتی اضطراب تان تا حدودی کم شد، ببینید آیا در مورد آن مشکل می توانید اقدامی عملی انجام بدهید.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: