وقتی بر مهارت های کنار آمدن مسلط شدید، نوبت آن است که با ترس های خود مرحله به مرحله مواجه شوید. قبل از آن که مواجهه را شروع کنید، مطمئن شوید مبارزه با افکار ناکارآمد را تمرین کرده و نشانه های بدنی را کم کرده اید. و بالاخره یادتان باشد از وضعیت های و مکان ها نمی ترسید بلکه از خود وحشتزدگی می ترسید. در نتیجه مواجهه، تجربه کردن وحشتزدگی در حالت کنترل شده است.

القاء نشانه

در القاء نشانه، با یک رشته رفتارهای فیزیکی، خودتان را با مشابه آنچه در حالت استیصال از آن اجتناب می کنید - یعنی وحشتزدگی - روبه رو می کنید

القاء نشانه های وحشتزدگی به چند دلیل مفید است اولاً اجازه می دهد در حالی که عملاً دچار وحشتزدگی شده اید، فنون خویاری را تمرین کنید. ثانیاً وقتی وحشتزدگی را در شرایط کنترل شده تجربه می کنید، حساسیت شما نسبت به آن کم می شود و حملات تاثیر کمتری به شما می گذارند. ثالثاً اجازه می دهد قبل از مواجهه واقعی، کنار آمدن با وحشتزدگی را تمرین کنید.

مواجهه واقعی

مرحله آخر مواجهه، ورود به وضعیت های واقعی است. کسانی که اسیر رفتار اجتناب شده باید این مرحله را اجر کنند. برای توضیح بیشتر در مورد طراحی و اجرای برنامه مواجهه واقعی، به فصل دوازدهم مراجعه کنید. اما اگر رفتار اجتناب ندارید می توانید این مرحله را رد کنید.

پرداختن به مسائل زیر بنایی

همین طور که بر وحشتزدگی و رفتار اجتناب تان مسلط می شوید، می توانید به مسائل زیر بنایی یا مسائل دیگر بپردازید. بخش عمده ای از این مرحله، استفاده از راهبردهای بازنگری است. بخش دیگر آن هم مهارت آموزی یا مشاور تخصصی می باشد.

خودپذیری

اگر مدتی است مشکل دارید، به ویژه مشکل اجتناب، احتمالاً درگیر تحقیر کردن خود و نگرانی در مورد نظر دیگران شده اید. در این رابطه، موارد زیر را در نظر بگیرید :

* به مشکل تان اقرار کنید ولی «خودتان» را به طور نامشروط بپذیرید . این یکی ازمفید ترین کارایی است که می توانید انجام بدهید. * برای رویارویی با ترس تان از تایید نشدن، از فن شرم ستیزی استفاده کنید. * هر گونه توقع مطلق از خودتان را زیر سوال سوال ببرید.

مسئولیت پذیری هیجانی

آیا هیجانات تان را معلول عوامل بیرونی و غیر قابل کنترل می دانید ؟ در مورد کنترل درونی و بیرونی به فصل دهم مراجعه کنید.

جرات به خرج دادن

آیا در بیان خواسته خود و «ته» گفتن به دیگران مشکل دارید ؟ برای مطالعه کتاب ها و منابع بیشتر درباره جرات آموزی و پیوستن به گروه های جرات آموزی به بخش برای مطالعه بیشتر در انتهای کتاب مراجعه کنید.

مشکلات رابطه ای

خواه چکاننده اضطراب شما مشکل رابطه ای باشد خواه نباشد، بهتر است احتمال بازگشت را کم کنید. آیا همسرتان می ترسد اگر حال شما بهتر شود احتیاج تان به او کم شود ؟ آیا نیمه هشیارانه در درمان شما اخلال می کند ؟ اگر اطمینان ندارید که به تنهایی می توانید با مشکل رابطه ای خود کنار بیایید از مشاور متخصص کمک بگیرید.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: