باورهایی که بیش از هر باور دیگری با ترس های اجتماعی همراه هستند، عبارتند :

در رابطه با عمل کردن یا حرف زدن در حضور دیگران

1- «اشتباه کردن یا احمق به نظر رسیدن در حضور دیگران، غیر قابل تحمل است.» 2- «مضطرب می شوم و مردم قضیه را می فهمند.» 3- «فکر می کنند دست و پا چلفتی هستم و مرا طرد می کنند.» 4- «ثابت می شود بی مصرف هستم.»

در رابطه با جنس مخالف

1- «ن شنیدن، افتضاح است.» 2- «اگر با مرد / زنی که او را نمی شناسم حرف بزنم، گیج می شوم و ممکن است با من بد برخورد کند.» 3- «فکر می کنند احمق هستم و پیشنهادم را رد می کنند.» 4- «بعد احساس حماقت می کنم - و این احساس، غیر قابل تحمل است.»

دررابطه با آدم های قدرتمند و با نفوذ

1- «آدم های قدرتمند، ضعف هایم را می بینند.» 2- «آنها به من تحقیر آمیز نگاه خواهند کرد.» 3- «خجالت خواهم کشید.» 4- «این غیر قابل تحمل است، بنابراین بهتر است از آدم های قدرتمند و با نفوذ اجتناب کنم.»

در رابطه با غذا خوردن در حضور دیگران

1- «باید مثل آدم های عادی از غذا خوردن در حضور دیگران یا ریختن غذا ناراحت نشوم.» 2- «دیگران غذا خوردن مرا می بینند و متوجه سر و صدا، غذا ریختن یا کثیف کاری من می شوند - بعد به خودشان می گویند چه آدم شلخته ای و مرا طرد می کنند.» 3- «اگر مردم در مورد عادت غذایی بد من فکر بدی کنند، افتضاح می شود.» 4- «اگر می خواهم مردم مرا آدم شلخته ای ندانند نباید در حضور آنها غذا بخورم.»

در رابطه با نوشتن در حضور دیگران

1- «همه می توانند در حضور دیگران بی عیب و نقص و عادی بنویسند، پس من هم باید بتوانم.» 2- «اگر مردم فکر کنند این کار پیش پا افتاده را نمی توانم انجام بدهم، افتضاح می شود.» 3- «آنها مرا طرد خواهند کرد و این غیر قابل تحمل است.»

در رابطه با اعمال اجتماعی

1- «باید کارها را با اعتماد به نفس کامل انجام بدهم.» 2- «نمی دانم چه بگویم. زبانم بند می آید؛ اگر کسی با من حرف بزند، سکوت های طولانی خواهم کرد.» 3- «بعد مردم مرا احمق فرض می کنند و دوست ندارند با من کاری انجام بدهند.» 4- «این ثابت می کند خنگ هستم.» 5- «نمی توانم ناراحتی ناشی از این وضعیت را تحمل کنم.» 6- «باید از هر وضعیتی که احتمال می دهم نتوانم در آن حرف بزنم، اجتناب ورزم.»

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: