اگر اضطراب اجتماعی دارید، بهترین راه برای بهبود بلند مدت این است که ترس تان از ارزیابی های منفی دیگران را کم کنید. برای خودتان یک برنامه خود درمانی با اهداف زیر تدوین کنید :

* توقع عمل کامل و تایید صد در صد را به ترجیح دادن عمل کامل و تایید صد در صد تبدیل کنید. * از ارزیابی های منفی دیگران فاجعه نسازید (این هدف، توقع عمل کامل و تایید صد در صد را شما کم می کند.) * افزودن خود پذیری * افزودن تحمل ناراحتی در وضعیت های اجتماعی

خود درمانی اضطراب اجتماعی به شرح زیر است :

1- سنجش مشکل. 2- تعلیم - افزودن درک خود از اضطراب اجتماعی و این کار رفتار اجتناب، مشکل را چطور تقویت می کند. 3- تنظیم برنامه - تهیه برنامه خود درمانی. 4- آموختن مهارت های کنار آمدن - آرمیدگی، فنون بازنگری و غیره 5- مواجهه تدریجی - مواجهه با ترس ها به کمک مواجهه تجسمی و واقعی. به این ترتیب می توانید شیوه های فکری جدید را تمرین کنید و برای خودتان جا بیندازید. 6- کنار گذاشتن بارهای اصلی. قرار دادن افکار معقول به جای افکار نامعقول و خود ناکام کن که اضطراب و رفتار اجتناب به دنبال دارند. این عمل باعث می شود در نظام باورهای تان که نگهدارنده ترس های اجتماعی هستند، تغییری بلند مدت و فزآیند ایجاد کنید.

روش های مکمل

شما می توانید از راهبردهای دیگر نیز استفاده کنید. داور نیز می تواند مفید باشد. بعضی از تحقیقات نشانگر موثر بودن داروها ضد افسردگی، به ویژه برای درمان افسردگی هستند. آرام بخش های بنز و دریاز پینی توصیه نمی شوند : اگرچه این داورها آرامش نسبی ایجاد می کنند ولی در روند مواجهه اخلال می کنند و با قطع شدن آنها، کاهش نشانه قطع می شود.

آموزش مهارت های اجتماعی نیز به به بعضی از آدم ها کمک می کند. در آموزش مهارت های اجتماعی، رفتارهایی مثل نگاه کردن، بلند و آرام صحبت کردن، سلام کردن و احوالپرسی، تمام کردن صحبت، در خواست، «نه» گفتن و جواب دادن به انتقادات آموزش داده می شود.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: