کنار آمدن با اضطراب ناراحتی

تحمل تان در رابطه با ناراحتی ناشی از حضور در وضعیت های اجتماعی را بالا ببرید.

* بپذیرید که بعضی از تجربه های اجتماعی ناخوشایند، اجتناب ناپذیر هستند. * ترجیح بدهید چنین تجربه هایی پیش نیایند نه این که توقع داشته باشید چنین تجربه هایی پیش نیایند. * برخوردهای اجتماعی منفی و احساسات مرتبط با آن ها را ناخوشایند بدانید نه وحشتناک و غیر قابل تحمل. * این را در نظر بگیرید که با وجود تجارب اجتماعی منفی می توانید زندگی شادی داشته باشید. * یاد بگیرید از عصبانیت دیگران نترسید . * از حملات وحشتزدگی، فاجعه زدایی کنید.

کنار آمدن با اضطراب خود انگاره

از اضطراب خودتان بر اثر ادراک هشیارانه یا نیمه هشیارانه تهدید شدن خود انگاره، کم کنید. * بدانید که مشکل داشتن به معنای ضعیف و احمق بودن نیست؛ تجربه های اجتماعی منفی، چیز خاصی را در مورد «شما» ثابت نمی کنند. * انتقاد، تایید نشدن و طرد نشدن را ناخوشایند و ناراحت کننده بدانید نه افتضاح و غیرقابل تحمل. * این باور را که حتماً باید (از نظر خودتان و دیگران) در تمام زمینه ها آدم قابلی باشید کنار بگذارید. تایید شدن را خوشایند در نظر بگیرید و از تایید نشدن اجتناب کنید ولی نه تحت هر شرایطی و به هر قیمتی. * و بالاخره دنبال خود پذیری نامشروط باشید. این رمز مدیریت بلند مدت و اثربخش اضطراب اجتماعی است. پس اصل، خود پذیری را مراعات کنید.

خطاهای ارزیابی خود را اصلاح کنید

با فنون زیر می توانید اضطراب ناراحتی و خود انگاره را کنید :

* مقیاس فاجعه به شما کمک می کند با افتضاح سازی از تایید نشدن یا احتمال طرد شدن بجنگید. * محاسبه سودها به شما کمک می کند فواید مواجهه با ناراحتی را با فواید ادامه دادن اضطراب اجتماعی مقایسه کنید. * تجسم عقلانی - هیجانی و کنار آمدن ذهنی کمک می کند با تجسم کردن خودتان در وضعیت های ترسناک اجتماعی، افکارتان را عوض کنید. * فن اغراق به شما کمک می کند با شوخی، نگاه واقع بینانه ای به رویداد های ترسناک داشته باشید. * فن آینده آنگری به شما کمک می کند با بدترین حالت ممکن منطبق شوید. * کارت های عقلانی به شما کمک می کند قبل از حضور در وضعیت های اجتماعی و ضمن حضور در وضعیت های اجتماعی، با تفکر نامعقول تان بجنگید.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: