در درمان این نوع اضطراب، همچون سایر اضطراب ها می خواهیم وسواس فکری - اجبار عملی را به حداقل برسانیم نه این که آن را از بین ببریم - در واقع می خواهیم وسواس فکری - اجباری عملی را اداره کنیم نه معالجه. اگر معتقد باشید باید نشانه ها به طور کامل از بین ببرید، فقط پیشرفت درمان در عقب خواهید انداخت چون چنین چیزی غیر ممکن است. در نتیجه به تدریج به بیراهه کشیده خواهید شد و تسلیم می شود. اما اگر نشانه ها را به حداقل برسانید و اداره کنید، احتمال موفقیت شما بیشتر خواهد شد.

هدف اصلی خود درمانی این است که تحمل خود در برابر افکار ناخواسته و آزارنده را بالا ببرید و در نتیجه بر این فکر کمتر تمرکز کنید. برای این کار باید انجام مناسک را متوقف کنید تا اضطراب تان برای مدتی تسکین یابد. این جریان افکار وسواسی را به شکل تناقض آمیزی کم می کند. مراحل اصلی خود درمانی وسواس فکری - اجبار عملی به شرح زیر است :

1- مشکل را بسنجید.

2- به خودتان در مورد وسواس فکری - عملی آموزش بدهید.

3- برنامه خود درمانی را تدوین کنید.

4- برای کم کردن اضطراب، مهارت های کنار آمدن را یاد بگیرید. به این ترتیب می توانید با عمل مواجهه کنار بیایید.

5- مواجهه توام با پیشگیری از پاسخ را طراحی و اجرا کنید.

6- باورهای اصلی را که موجب تداوم تفکر وسواسی و رفتار اجبارگون می شوند، کنار بگذارید.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: