کسب مهارت های کنار آمدن

دیری نمی گذرد که با ترس های خود مواجهه می شوید و تعمداً جلوی مناسک خود را می گیرد. موفقیت شما وقتی بیشتر می شود که ابتدا مهارت های لازم برای اداره کردن ناراحتی و کنار آمدن با ناراحتی را کسب کنید. در این مورد، توصیه هایی زیرا را رعایت کنید :

* خود تحلیلی عقلانی به شما کمک خواهد کرد افکار خود ناکام کن را شناخته و کنار بگذارید.

* به کمک مقیاس فاجعه می توانید با هر گونه افتضاح سازی از ناراحت کننده بودن مقاومت دربرابر مناسک و پیامدهای ترسناک آن کنار بیایید. در ضمن با فنونی مثل زیر سوال بردن تجربی، اصلاح تخمین ها و فرضیه آزمایی می توانید احتمال پیامدهای را بررسی کنید.

* تجسم عقلانی - هیجانی و کنار آمدن ذهنی نیز کمک می کنند قبل از مواجهه، کنار آمدن را تمرین کنید.

* از کارت های عقلانی و ضبط کردن سخنان خود استفاده کنید.

* اگر گرفتگی عضلانی دارید، آرمیدگی آموزی را امتحان کنید. اگر حملات وحشتزدگی دارید، کنترل تنفس را یاد بگیرید.

مواجهه تدریجی توام با پیشگیری از پاسخ

برای غلبه کردن بر وسواس های فکری و اجبارهای عملی باید جلوی اجبارهای عملی خودرا بگیرید. مناسک، دفاعی هستند و اضطراب را تقویت می کنند. یک روش بسیار مهم در این زمینه «مواجهه توام با پیشگیری از پاسخ» است. در این روش، همزمان با این که جلوی مناسک اجباری را می گیرید، خودتان را عمدتاً با افکار وسواسی مواجه می کنید.

شاید بپرسید من که غرق فکرهای وسواسی هستم چرا باید عمداً روی آنها تمرکز کنم ؟ بله غرق این فکرها هستید ولی کنترل کمی روی آنها دارید. در مواجهه برنامه ریزی شده، وضعیتی را مهیا کرده و خودتان را برای مواجهه آماده می کنید تا از مهارت های کنار آمدن استفاده کنید. به این ترتیب متوجه می شوید بر پاسخ تان کنترل دارید.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: