شاید بپرسید من که غرق فکرهای وسواسی هستم چرا باید عمداً روی آنها تمرکز کنم ؟ بله غرق این فکرها هستید ولی کنترل کمی روی آنها دارید. در مواجهه برنامه ریزی شده، وضعیتی را مهیا کرده و خودتان را برای مواجهه آماده می کنید تا از مهارت های کنار آمدن استفاده کنید. به این ترتیب متوجه می شوید بر پاسخ تان کنترل دارید.

بارداری پاسخ اجباری به اضطراب، چند فایده دارد. شما به کمک مهارت های جدید کنار آمدن و غرق نشدن در مناسک، به توان خود گردانی خویش اعتماد خواهید کد. هر چه هنگام پیشگیری از اجبارهای عملی قدیمی، افکار وسواسی بیشتری را تجربه کنید، بیشتر در می یابید که فاجعه های خیالی رخ نخواهند داد.

برنامه مواجهه را طراحی کنید

1- مناسک خود را فهرست کنید.

2- به کمک خط پایه حاصل از دفتر یادداشت، فعالیت و وضعیت های چکاننده اضطراب و مناسک راه انداز را مشخص کنید.

3- براساس مقدار ناراحتی ناشی از انجام ندادن مناسک، فعالیت ها و وضعیت ها را درجه بندی کنید.

4- فعالیت ها و وضعیت ها را از لحاظ میزان اضطراب آور بودن، از کمترین تا بیشترین مرتب کنید. به این ترتیب، سلسله مراتب مواجهه درست می کنید.

5- یکی از موارد مندرج در سلسله مراتب را برایشروه کار انتخاب کنید.

تصمیم بگیرید چگونه از مناسک اجتناب کنید

در اینجا برخی از فنون مبارزه با مناسک را تذکر می دهم :

* فنون پرت کردن حواس

* گوش دادن به نوار زیر سوال بردن

* پاداش دادن به خود به تنبیه کردن خود

* استفاده از آرمیدگی برای رفع گرفتگی های عضلانی

* کمک گرفتن از یک نفر موقع خودداری از مناسک

تدوین نظام ثبت کردن

در دفتر یادداشت خود، موارد زیر را بنویسید :

* تاریخ

* عمل مواجهه

* عمل پیشگیری از پاسخ

* افکارتان

* میزان اضطراب تان در قبل، حین و پس از تمرین

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: