با ادامه یافتن مواجهه توام با پیشگیری از پاسخ ، باورهایی که زیر بنای تفکر وسواسی و رفتارهای اجباری می باشند از بین می روند. با ترس های اغراق آمیز خود در مورد صدمه رساندن به دیگران و توقع امنیت کامل و تحقیر کردن خود به خاطر مشکل داشتن، مبارزه کنید.

ترس از صدمه رساندن به دیگران

اگر نگران صدمه رساندن به خودتان هستید و در مورد دخالت تان در این خصوص اغراق می کنید، با روش های زیر می توانید نگاه واقع بینانه ای به خطر داشته باشید :

* شواهد را مرور کنید. تمام شواهد را یادداشت کنید. نوشته خودرا مرور کنید و از خودتان بپرسید : «طبق این شواهدف آیا درست است فکر کنم که چنین چیزی اتفاق خواهد افتاد؟ واقعیت داشتن باورتان را بیازمایید.

* بازنگری در مسئولیت. درصد مسئولیت خودتان را در صورت وقوع نتیجه ای که از آن می ترسید، مشخص کنید. سپس از خودتان بپرسید : «اگر صدمه ای که از آن می ترسم را واقعاً وارد کنم، علتش چه خواهد بود؟» علت های ممکن را یادداشت کنید. سپس سوال دوم را بپرسید : «روی این علت ها چقدر کنترل دارم؟» آنگاه این دو مقدار را با یکدیگر مقایسه کنید.

* «صدمه رساندن» را تعریف کنید. به کمک تحلیل عقلانی، معنای صدمه رساندن را مشخص کنید. گاهی اوقات بحث اضطراب خود انگاره مطرح است. ریشه آن هم این باور است که صدمه رساندن به عنوان یک عمل بد، از انسان موجود بدی می سازد.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
: امتیاز : 1 تعداد رای : 0
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: