پایان درمان

درمان وقتی تمام می شود که مناسک را کنار بگذارید و بدانید وقتی وسواس های فکری شما بر می گردند، باید چه کار کنید. برای چنین اتفاقی آماده باشید. نشانه های وسواس فکری - اجبار عملی گهگاه باز می گردندف به ویژه هنگام استرس. ولیاگر روش های این فصل را به خوبی آموخته باشید می توانید آنها را مهار کنید و کنترل اوضاع را در دست بگیرید. وقتی انتظار برگشت نشانه ها را دارید، احتمال تسلیم شدن و برگشت به سبک گذشته کمتر می شود. مطمئن شوید می توانید علائم اولیه بازگشت را تشخیص بدهید و در صورت بازگشت علائم می دانید چه کار کنید.

چند راه برای کم کردن احتمال بازگشت علائم وجود دارد برای مثال از اعضای خانواده یا دوستان تان بخواهید رفتارهایی غیر از مناسک شما را تقویت کنند.

از حمایت آدم های دیگری که مشکل افکار وسواسی - اجبار های عملی دارند و توانسته اند افکار و رفتارهای خود را متعادل نگهدارند، غافل نشوید و بالاخره نگاه بلند مدت داشته باشید. اگرچه این نکته را آخر مطرح کردم است ولی کم اهمیت ترین نکته نیست. اهداف خود در زندگی را مشخص کنید و راه هایی برای رسیدن به آنها پیدا کنید. تدوین فلسفه ای عاقلانه در خصوص زندگی را ادامه بدهید. چنین فلسفه ای در کنار آمدن با وقایع و شرایط زندگی به شما کمک خواهد کرد.

ریچارد، ژانت و ماری این کار را کردند. ریچارد هنوز در مورد نظافت حساس است ولی حساسیت او مثل بقیه آدم ها است. وقتی می فهمد در شستن افراطمی کند، اگر در تاکسی باشد از فن زیر سوال بردن استفاده می کند و اگر در خانه باشید به فن پرت کردن حواس از طریق انجام دادن یک عمل خوشایند رومی آورد. ریچارد مدت ها است دستکش پلاستیکی را کنار گذاشته است. بازگشت نشانه های او به تدریج کم شده و در حال حاضر به دو سال یک بار تقلیل یافته است و دیری نمی گذارد که به مهارت های کنار آمدن بر انها غلبه خواهد کرد. ژانت به ندرت بیش از هفته ای یک بار به پدر و مادرش زنگ می زند و به آنها قول داده است نپرسد حال آنها چطور است. (اما اگر مشکلی داشتند یا حال آنها خوب نبود باید ژانت کمک بگیرند.) ژانت همچنان بیش از مردم عادی مراقب اجاق گاز و سایر لوازم خانه است ولی خودش و خانواده اش با وارسی هایش مشکلی ندارند. بازگشت نشانه های ژانت هم مثل مورد ریچارد کمتر شده است و ژانت می تواند به سرعت بر آنها غلبه کند.

خانه ماری آتش گرفت. متخصصان علت آتش سوزی را افتادن کاغذ روی بخاری و شعله ور شدن آن تشخیص دادند حجم زیادی کاغذ درخانه ماری باعث شد خانه ماری آتش بگیرد. ماری بر اثر استنثاق دود در شرف مرگ بود که یکی از همسایه ها او را نجات میدهد. ماری در برابر درمان مشکل وسواس خود مقاومت می کرد ولی بعد از این حادثه فهمید وقت عوض شدن رسیده است و باید این باور را کنار بگذارد که هیچ چیز مهمی را نباید دور بیندازد زیرا باعث سوختن خانه اش شده و او را در آستنانه مرگ قرار داده بود.

ماری به خانه یکی از دخترانش رفت تا شرکت بیمه کارها راست و ریس کند. خانواده دخترش در جریان درمان به او کمک کردند و رفتار جمع کردن او را زیر نظر گرفتند. ماری بعد از خرید آپارتمانی جدید با خودش قرار گذاشت کاغذها را برای مدت محدودی نگهدارد؛ برای مثال روزنامه درمانی، به خودش پاداش می داد. وقتی احساس می کرد می خواهد برنامه اش را نقض کند، به خودش تذکر می داد که امنیت خواهی او زمانی نزدیک بود کار دستش بدهد. همچنین به خودش خاطر نشان می کرد که خطر کردن معقول ایراد ندارد. امیدوارم رفع مشکل وسواس فکری - اجبار عملی شماره زیاد سخت نباشد

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: