قبلا تصور می شد درمان اضطراب سلامتی، سخت است. ولی شواهد نشان می دهند درمان شناختی - رفتاری موثر است و اگر اضطراب سلامتی دارید باید امیدوار باشید.

اقدام درست این است که بفهمید مشکل چیست. شما بیمار نیستید - بلکه اضطراب دارید که شاید بیماری باشید. همین اضطراب است که باعث می شود یکسره قوت قلب بخواهید، زیر بار اقدامات گران و خطرناک پزشکی بروید و به رفتار اجتناب پناه ببرید - همچنین نشانه های ناخوشایند اضطراب را تجدید کنید.

صرف نظر از این که بیمار هستید یا نیستید، اضطراب تان را کم کنید و از آن متمتع شوید. حتی اگر بیمار باشید، با این کار از تشدید نشانه ها جلوگیری می کنید. اگر هم بیمار نیستید، خودتان را از ناراحتی خلاص می کنید.

برای درمان اضطراب سلامتی، سه رویکرد شناختی - رفتاری وجود دارد :

* روی استنباط ها کار کنید و تفاسیر غلط خود در مورد نشانه ها و بیمارانگاری خود را اصلاح کنید. * روی ارزیابی های کار کنید و مشخص کنید بیماری برای شما چه معنایی دارد. * با نشانه ها و اضطرابی که این نشانه ها راه می اندازند کنار بیایید، صرف نظر از این که علت آنها چه باشد.

شما می توانید یکی از این سه رویکرد را انتخاب کنید، اگرچه اجرای همزمان هر سه رویکرد بهتر است. به هر حال موارد زیر را در نظر داشته باشید :

* این که انسان ها پس از ادراک خطر، اعم از اجتماعی، اقتصادی یا فیزیکی مضطرب شوند طبیعی است.

* چنین اضطرابی وقتی مخرب می شود که معتقد باشید نمی توانید با خطر ادراک شده کنار بیایید و به ناتوانی خویش نگاه شدیداً منفی داشته باشید. در اینجا یک دور باطل ایجاد می شود. به این ترتیب که خود اضطراب، مشکل می شود و شما در مورد نگرانی و عصب شدن خودتان، نگان و عصبانی می شوید.

* یکی از هدف های اصلی خود درمانی این است که با آموختن مهارت های لازم جهت مدیریت اضطراب، این دور باطل را بشکنید. به این ترتیب احساس می کنید روی خودتان کنترل دارید. آیا معتقدید نمی توانید کنار بیایید ؟ روی ترس تان از شکست کار کنید. مهارت های کنار آمدن در این فصل به شما کمک می کنند بر مشکل تان بیشتر غلبه کنید.

مراحل اصلی خود درمانی اضطراب سلامتی

1- مشکل را بسنجید. 2- به خودتان در مورد اضطراب سلامتی تعلیم بدهید. 3- اهداف خود درمانی را مشخص کنید. 4- مهارت های مناسب برای کنار آمدن را در خودتان ایجاد کنید. 5- مواجهه توام با پیشگیری از پاسخ انجام بدهید. 6- باورهای اصلی خود را بررسی کنید.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: