امیداورم تا اینجا متوجه شده باشید که می توانید بر اضطراب های مشکل ساز غلبه کنید. اما احتمال دارد این کاربرای شما سخت باشد. قبلاً به بسیاری از مشکلاتی که با آنها مواجه می شوید، خصوصاً در فصل های مربوط به اضطراب های خاص، پرداختیم ولی بد نیست در اینجا برخی از مشکلات رایج و شیوه غلبه بر آنها را به طور خلاصه بیان کنم.

موانع استفاده از راهبردهای کنار آمدن

آیا به فنون این سایت در رابطه با کنار آمدن عمل نمی کنید یا کسی پس از استفاده از این فنون، خسته می شوید ؟ اگر این طور است، علت آن را بررسی کنید.

آیا می خواهید از خودتان حفاظت کنید ؟ کنار آمدن با اضطراب مستلزم این است که خود انگاره خود را به خطر بیندازید. برای مثال ممکن است به تدریج بفهمید که اجتناب ، بیش از آن چه می پنداشتید هزینه داشته است یا برخی از فکرهای شما، خودناکام کن بوده اند. در این حالت دربرابر فنون خودیاری هشیارانه یا ناهشیارانه مقاومت می کنید چون معتقدید معنایش این است که اشکالی در شخصیت شما هست.

گاهی اوقات نیز خودیاری را «تصنعی» می بینید و خودتان را متقاعد می کنید که مردم «فقط باید کاری را که دوست دارند انجام بدهند». در نتیجه منتظر می مانید احساس تان خود به خود «درست» شود که البته هرگز درست نمی شود.

تحمل کم ناراحتی - یعنی این که نمی توانید ناراحتی ناشی از افزایش موقت اضطراب را تحمل کنید باعث می شود از انجام دادن تکالیف رفتاری بسیار مهم، مایوس شوید.

همچنین گاهی اوقات متوجه نیستید که کار روی رفتار چه ربطی به بهتر شدن حالتان دارد. اگر به این نکته توجه نکنید، احتمالاً آن تکالیف را امتحان نخواهید کرد.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: