بدانید که تغییر امکان پذیر است

اگر احتمال تغییر کردن را صفر بدانید، بی هدف و سردرگم می شوید. با این طرز فکر که کمک گرفتن بی فایده است، مبارزه کنید تا وقتی امتحان نکرده اید، چطور می توانید بگویید تغییر کردن غیرممکن است ؟ این طرز فکر غلط و «جادویی» را که هیجانات تحت کنترل عوامل بیرونی هستند، زیر سوال ببرید.

کمک گرفتن به معنای وابستگی نیست

آیا معتقدید آدم ها برای رفع مشکلات تان نباید از دیگران کمک بگیرند، باید «روی پای خودشان بایستند» و کمک گرفتن نشانه «ضعف» است ؟ آیا نگران هستید که به خاطر کمک گرفتن از دیگران به آنها وابسته شوید ؟

محدودیت های خود را بشناسید بدانید تا کجا می توانید روی پای خودتان بایستید و از کجا به بعد باید روی حمایت و راهنمایی دیگران حساب کنید. کمک گرفتن از شما «آدم ضعیفی» نمی سازد بلکه نشان می دهد گاهی اوقات به کمک نیاز دارید.

به قضاوت خودتان درباره توصیه های دیگران اعتماد کنید؛ پیشنهادات درست آنها را قبول کنید و بقیه را نادیده بگیرید. یادتان باشد که خودتان مولد هیجانات و رفتارها هستید و فقط خودتان می توانید هیجانات و رفتارهای تان را عوض کنید. با در نظر گرفتن این نکته، استقلال خود را از دست نخواهید داد.

شما می توانید خودتان را کنترل کنید

آیا نگران هستید که عملی خلاف میل تان انجام بدهید؛ برای مثال دارو مصرف کنید، در بیمارستان روان پزشکی بستری شوید یا باورهای را بپذیرید که مخالف ارزش های تان هستند ؟ شما مجبور نیستید هر چیزی را بپذیرید، فقط چیزهایی را بپذیرید که موثر هستند اگر احساس می کنید مشاور می خواهد چیزی را تحمیل کند، نظرتان را با او در میان بگذارید. اگر گوش نداد، به مشاور دیگری مراجعه کنید.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: