بعضی از ساختارهای اساسی مغز عبارتند از: ساقه مغز، مخچه، مخ و سیستم لمبیک، ساقه مغز، که در قاعده مغز واقع شده، مسوول تنظیم برخی از اصلی ترین عملکردهای حیاتی بدن شما مثل تنفس و ضربان قلب می باشد. مخچه، که در ناحیه پشت ساقه مغز قرار گرفته، کنترل حرکاتی مثل مسواک زدن و دوچرخه سواری را بر عهده دارد و مخ، که بر روی ساقه مغز استقرار یافته، بزرگ ترین بخش مغز انسان را تشکیل می دهد و راحت تر از سایر قسمت ها قابل شناسایی است. مخ، مسئول تمامی فعالیت های عقلی شما-تفکر، استدلال، به خاطر سپردن، تصور کردن و برنامه ریزی-می باشد.

سیستم لمبیک، که در بخش های عمقی تر مغز قرار گرفته، مسئول عواطف و احساسات انسان بوده و از قسمت های زیر تشکیل می شود:

• هیپوتالاموس. اعمال و غرایز بدن-مثل خوردن، خوابیدن و رفتار جنسی-را کنترل و حرارت بدن را تنظیم می کند. • تالاموس. به عنوان مرکز مخابره اطلاعات عمل می کند و پیام های عصبی را دسته بندی و به نقاط مختلف مغز رد و بدل می کند. • ساختار بادامی شکل. احساسات و عواطفی مانند خشم و ترس را کنترل و پاسخ شما به خطر را موجب می شود، چه این پاسخ مقابله باشد یا گریز؛ واکنشی که بیشتر به آن پاسخ جنگ-یا-گریز گفته می شود. • هیپوکامپ. نقش مهمی در شکل دهی و بازیافت خاطرات دارد. اطلاعات را برای ذخیره شدن به قسمت های اختصاصی در مخ یا مخچه ارسال کرده و در صورت لزوم آنها را مجددا به خاطر می آورد.

مخ به دو نیمکره چپ و راست تقسیم می شود. برای شبیه سازی مخ، می توانید دو مشت خود را در جلو به هم بچسبانید. هر نیمکره خود به چهار لوب تقسیم می شود که هر کدام کنترل فعالیت های متفاوتی را بر عهده دارد. لوب پیشانی در هر نیمکره، که مستقیما پشت پیشانی شما قرار گرفته، فعالیت هایی مثل تکلم، تفکر انتزاعی و حرکات ارادی را هدایت می کند. پشت لوب های پیشانی، لوب های آهیانه ای قرار گرفته اند، که پیام های حسی مثل درد، مزه و لمس را دریافت می کند. بخش هایی که زیر لوب های پیشانی و آهیانه ای قرار گرفته اند، لوب های گیجگاهی هستند، که در شنیدن و تفسیر صداها به شما کمک می کنند و حافظه را در کنترل دارند. لوب گیجگاهی نیمه غالب مغز شما-معمولا سمت چپ-نقش مهمی در زبان و تکلم بازی می کند. در قسمت خلفی مغز، لوب های پس سری واقع شده اند که مسئول بینایی شما هستند.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: