اگر به دیابت وابسته به انسولین مبتلا هستید

دیابت وابسته به انسولین از چند مرحله تشکیل شده است. این مراحل شامل مرحله ای که تازه تشخیص داده شده است، مرحله برگشت یا ماه عسل دیابت، مرحله تشدید بیماری، و کل مرحله بیماری. نوع انسولین و مقداری که باید استفاده کنید به یک سری عوامل متعدد از جمله مرحله بیماری بستگی دارد.

در مرحله اول بیماری یعنی در اوایل تشخیص پانکراس هنوز مقداری انسولین ترشح می کند ولی آن قدر نیست که نیازهای بدن را تامین کند. ابتدا جهت غلبه بر آثار حاصل از کمبود انسولین ممکن است دزهای زیادی لازم باشد. یکی از این آثار افزایش شدید قند خون و تجمع مواد کتونی در نتیجه مقاومت سلول های بدن نسبت به انسولین می باشد. بعلاوه تعداد سلول های بتای موجود و میزان چاقی و فعالیت شما نیز جزو عواملی هستند که دز انسولین را متغیر می کنند.

وقتی گلوکز خون تثبیت شد، در این مرحله از بیماری می توان روزانه با یک تزریق صبحگاهی بیماری را کنترل نمود. برای این کار از انسولین های حد واسط (متوسط الاثر) استفاده می شود. عده ای دیگر برای کنترل بیماری فقط به تزریق صبحگاهی مخلوطی از انسولین کریستال و ان.پی.اچ اکتفا نموده و گروه دیگر به تزریقات دوگانه صبح و عصر نیاز دارند.

پس از کاهش قند خون در مرحله تازه تشخیص داده شده بیماری کارایی سلول های بتای باقی مانده افزایش یافته و همچنین مقاومت انسولینی از بین رفته و پاسخ به انسولین مجددا صورت می گیرد. در این مرحله است که دوره ای به نام دوره برگشت (بهبود موقتی) یا دوره ماه عسل بوجود می اید که طول مدت آن معلوم نمی باشد. در این مرحله قند خون بطور ثابتی تنظیم گشته و با تزریق دو گانه بسیار ناچیز و یا حتی با یک تزریق کم دز کنترل می گردد. اگر چه در این دوره از بیماری (ماه عسل) دز انسولین تزریق شده ممکن است قابل اغماض باشد ولی بهتر است همین مقدار کم نیز تزریق شود. زیرا اگر تزریق انسولین را قطع کنیم در مواردی که بیماری تشدید گردد، بدنبال تزریق مجدد واکنش های آلرژیک بوجود می آیند.

با به پایان رسیدن دوره برگشت (ماه عسل) و شروع افزایش قند خون، بیماری شدت یافته و دز انسولین مورد نیاز مجددا افزایش می یابد. سرانجام وقتی که سلول های بتا بتدریج از بین رفتند بیماری به طور تمام عیار ظاهر گشته و در این مرحله از بیماری اکثرا تزریقات دو گانه انسولین برای کنترل بیماری ضروری می باشد. و این تزریق دو گانه خود از مخلوط انسولین کریستال و انسولین حد واسط (ان.پی.اچ) می باشد.

یکی از تزریقات حداقل 30 دقیقه قبل از صبحانه انجام می گیرد و اثر انسولین کریستال موجود در این تزریق درست در لحظه ای که قند خون به علت جذب غذای صبحانه افزایش می یابد، ظاهر گشته و از افزایش قند خون بعد از صبحانه جلوگیری می کند. دومین تزریق 30 دقیقه قبل از غذای شام انجام می گیرد. گاهی تزریق دوم فقط انسولین حد واسط بوده و موقع خواب انجام می گیرد.

فرم جذب دز مخلوط (کریستال +ان پی اچ) طوری است که در تمام مدت 24 ساعت پوشش انسولینی خوبی بوجود می آورد. ملاحظه می کنید که ساعاتی که هنوز اثرات ان پی اچ ظاهر نشده است، اثرات انسولین کریستال ظاهر شده است و در لحظه ای که اثر کریستال از بین می رود اثرات انسولین ان پی اچ ظاهر می شود.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: